Udział wyrobów z tworzyw w śladzie węglowym

Udział wyrobów z tworzyw w śladzie węglowym
Udział wyrobów z tworzyw sztucznych w śladzie węglowym generowanym przez sektor konsumencki jest niemalże znikomy. Takie wnioski przynosi wspólny raport opracowany przez austriacką agencję Denkstatt oraz stowarzyszenie branżowe PlasticsEurope.

Znaczenie wyrobów z tworzyw sztucznych i ich udział w śladzie węglowym generowanym przez sektor konsumencki stało się źródłem zainteresowania badaczy, w momencie, gdy zasadnym stało się określenie wpływu wyrobów tworzywowych na poziom emisji gazów cieplarnianych.

Aby obliczyć udział tworzyw sztucznych w śladzie węglowym generowanym przez sektor konsumencki, autorzy raportu Denkstatt i PlasticsEurope przyjęli szacunkową wielkość całkowitego śladu węglowego dla sektora konsumenckiego, gdzie została ona określona dla 27 krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii, na poziomie 12,2 ton równoważnika CO2 na mieszkańca. Od 2007 r. wartość ta zwiększała się co najmniej o 2 proc. każdego roku, co dało 13,7 ton równoważnika CO2 na mieszkańca. 510 milionów ludzi zużyło zatem 46,4 mln ton produktów z tworzyw sztucznych, co daje 91 kg na osobę.

Wiadomo, że średnia emisja w fazie produkcji wraz ze średnią emisją netto z fazy zagospodarowania odpadów wynosi 3,4 kg równoważnika CO2 na kilogram tworzyw sztucznych. Z kolei ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania wynosi -1,5 kg równoważnika CO2 na kilogram tworzyw sztucznych, co daje łączny bilans dla całego cyklu życia równy 1,9 kg równoważnika CO 2 na kilogram tworzyw sztucznych lub 173 kg równoważnika CO2 na jednego konsumenta. Równa się to 1,3% łącznej emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez jednego konsumenta, która wynosi 13,7 ton równoważnika CO2 na mieszkańca.

Rys: Udział wyrobów z tworzyw sztucznych w śladzie węglowym generowanym przez sektor konsumencki. Podział na poszczególne sektory.Równoważność dwutlenku węgla jest wielkością opisującą, dla danej mieszaniny i ilości gazu cieplarnianego, ilość dwutlenku węgla, która miałaby ten sam potencjał efektu cieplarnianego mierzony w określonym czasie. Równoważnik dwutlenku węgla to stężenie dwutlenku węgla jakie skutkowałoby identycznym poziomem wymuszania radiacyjnego jak dane stężenie porównywanego gazu cieplarnianego. Jeden kilogram równoważnika CO2 odpowiada 0,1 promila średniego rocznego obciążenia środowiska przez obywatela. Emisja 1 kg równoważnika CO2 odpowiada przejechaniu dużym samochodem na benzynę odległości ok. 4 km (dotyczy wyłącznie obciążenia środowiska przez paliwo), przejechaniu samochodem ekologicznym odległości ok. 8 kg, przelotowi samolotem ok. 4 osoby/km lub oglądaniu telewizji przez dwie godziny.