Umowa Azotów Tarnów z Unylon Polymers

Umowa Azotów Tarnów z Unylon Polymers
Azoty Tarnów podpisały umowę warunkową w sprawie nabycia całości udziałów niemieckiej firmy Unylon Polymers.

Umowę zawarto z firmą Unylon AG z siedzibą w Hamburgu i dotyczy ona nabycia 100 proc. udziałów Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben w Niemczech.

W myśl umowy Unylon AG zamierza sprzedać i przenieść swe udziały w Unylon Polymers na Azoty Tarnów. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających - uzyskaniu przez Azoty Tarnów zgody korporacyjnej Walnego Zgromadzenia na dokonanie nabycia oraz uprawomocnieniu się planu naprawczego Unylon Polymers GmbH. Celem nabycia spółki Unylon Polymers GmbH przez Azoty Tarnów jest realizacja jednego z celów zawartych w Prospekcie emisyjnym tarnowskiej spółki w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych PA6.

Unylon Polymers jest jednym z czołowych niezintegrowanych producentów poliamidu 6 (PA6) w Europie. Wejście Unylon Polymers AG do Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów umożliwi niemieckiej spółce zintegrowanie z producentem kaprolaktamu. Kaprolaktam jest surowcem do produkcji PA6 przez polimeryzację. Spółka Unylon Polymers GmbH posiada w tej chwili pięć linii polimeryzacyjnych o zdolności produkcyjnej do 47 tys. ton PA6 w skali roku.

Azoty Tarnów są zintegrowanym producentem kaprolaktamu ze zdolnością produkcyjną 95 tys. ton rocznie i polimerów, w tym poliamidu 6. Zdolność produkcyjna Azotów Tarnów dla PA6 wynosi aktualnie ok. 45 tys. ton rocznie.

Zakłady Azotowe w Tarnowie - MościcachCzytaj więcej: Rynek 830 Umowy 120

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8