Umowa Puław za 680 mln zł

Zakłady Azotowe Puławy i firma Air Liquide Polska zawarły umowę, której przedmiotem są dostawy gazowego tlenu i azotu produkowanego w instalacjach, które będą wybudowane i użytkowane przez Air Liquide. Szacunkowa wartość umowy to 680 mln zł.

- Umowa jest zawarta na okres 15 lat od momentu rozpoczęcia dostaw tlenu i azotu, który jest przewidziany na dzień 1 stycznia 2010r. Szacunkowa wartość umowy wynosi 680 mln zł przy zakładanych średniorocznych ilościach zakupu tlenu 254 mln Nm3/rok, azotu 35 mln Nm3/rok - informują przedstawiciele ZAP.

Puławy podały, że miesięczna opłata z tytułu zakupu gazów składać się będzie z części stałej oraz części zmiennej, zależnej od ilości dostarczonych gazów. Zarówno opłata stała jak również ceny gazów będą indeksowane, głównie na podstawie zmian cen energii elektrycznej.

Spółka poinformowała też, że tlenownia powstanie według formuły "over the fence". Główne założenie tego rozwiązania przewidują, że Puławy odpowiedzialne są za budowę fundamentów i innych elementów na trwałe związanych z gruntem. Z kolei Air Liquide wybuduje pozostałą część instalacji do separacji powietrza.

Umowa jest wynikiem realizacji w ramach strategii spółki inwestycji rozbudowy ciągu produkcyjnego "tlenownia-amoniak-mocznik". Dzięki niej zwiększona zostanie produkcja mocznika o 270 tys. ton rocznie do poziomu 1,215 mln ton rocznie. Inwestycja składa się z dwóch etapów. Pierwszy to wspomniana tlenownia, która zastąpi obecnie działające bloki tlenowe i zabezpieczy ciągłość ruchu większości instalacji. Drugi etap obejmuje prace modernizacyjne instalacji wytwarzającej mocznik.

Budowa nowej tlenowni to pierwsza inwestycja w Starachowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Puławy.

Zakłady Azotowe Puławy podawały wcześniej, że przewidują do końca obecnego roku obrotowego, czyli do końca czerwca 2008 roku, rozpoczęcie inwestycji, których wartość w maksymalnie trzyletnim okresie realizacji wyniesie 1 mld zł. Obecnie Puławy mają na ich finansowanie ok. 400 mln zł środków własnych, a reszta pochodziłaby ze źródeł zewnętrznych.

W lutym firma informowała, że z oferty publicznej, która opiewała na 272 mln zł, wydała ponad 100 mln zł. Strategia Puław zakłada 950 mln zł wydatków na akwizycje i rozwój do 2009 r.

W tym ZAP chce m.in. zwiększyć skalę działania w ramach aktywów krajowych, przewiduje także inwestycję w ciąg produkcyjny tlenownia - amoniak - mocznik (rewamping, modernizacja), zwiększająca zdolność produkcyjną mocznika o dodatkowe 200 tys. ton rocznie oraz modernizację instalacji melamina I.

Czytaj więcej: Umowy 120 Inwestycje 714