Unia nakłada cła antydumpingowe na glikol etylenowy z USA i Arabii Saudyjskiej

Unia nakłada cła antydumpingowe…

W następstwie skargi złożonej w 31 sierpnia 2020 r. przez europejskich producentów glikolu etylenowego Komisja Europejska wszczęła dochodzenie antydumpingowe dotyczące przywozu glikolu etylenowego (MEG) pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Arabii Saudyjskiej. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia KE uznała, iż skarga zawierała dowody na istnienie działań dumpingowych producentów glikolu spoza Europy. 10 czerwca br. Bruksela nałożyła tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz MEG z USA i Arabii Saudyjskiej.

Glikol etylenowy wykorzystywany jest do produkcji żywic poliestrowych (m. in. PET), alkidowych, a także rozpuszczalników czy plastyfikatorów.

12 listopada br. ukazało się rozporządzenie wykonawcze KE 2021/1976 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz MEG ze wspomnianych krajów.

W zależności od kraju pochodzenia i firmy, wysokość tych ceł będzie się wahać od 3% (dla Lotte Chemical Louisiana) lub 7,7% (dla wszystkich producentów z Arabii Saudyjskiej, w tym Sabic) do nawet 46,7% (dla MEGlobal Americas).

Według bazy danych Polyglobe światowa produkcja MEG wynosi ok. 38 mln t/r, z czego ponad trzy czwarte przypada na Azję. Arabia Saudyjska z produkcją na poziomie 4,4 mln t/r jest na trzecim miejscu, za USA (5,2 mln t/r). Światowym liderem w produkcji MEG są Chiny, które wytwarzają  rocznie 14 mln ton tego związku chemicznego.

JL