Valox - nowe tworzywo GE Plastics o mniejszej palności

Valox  - nowe tworzywo GE Plastics o mniejszej palności
Koncern GE Plastics wprowadza dzisiaj nową rodzinę termoplastycznych tworzyw poliestrowych Valox o zmniejszonej palności. Pomogą one producentom i dostawcom urządzeń elektrycznych i elektronicznych (E/E) zachować zgodność z przepisami ograniczającymi korzystanie z i utylizację substancji niebezpiecznych. Produkt trafi na rynek w trzecim kwartale 2007 r.

Valox ENH jest to przyjazne dla środowiska tworzywo, spełniające wymagania dotyczące nie stosowania do producji elementów plastikowych tworzyw zawierających dodatki halogenków.

Bazą dla Valoxu ENH jest politereftalan butylenu (PBT). Tworzywo posiada większą plastyczność i wytrzymałość w porównaniu z innymi przyjaznymi dla środowiska materiałami PBT o zmniejszonej palności. Charakteryzuje się też lepszymi właściwościami elektrycznymi niż ma to miejsce w przypadku standardowych materiałów PBT o zmniejszonej palności.

Dyrektywa Unii Europejskiej o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) ogranicza zastosowanie polibromowanego difenylu eteru (PBDE), jak również innych substancji niebezpiecznych.

Z kolei dyrektywa dotycząca zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) wymaga od producentów urządzeń oraz dostawców usuwania części plastikowych zawierających związki bromu. Związki te opóźniają palenie oraz wymagają specjalnego postępowania z nimi po zakończeniu eksploatacji urządzenia.

Powszechnie występują obawy dotyczące uwalniania żrących lub toksycznych gazów podczas spalania materiałów zawierających związki bromu, opóźniających palenie.

Tworzywa Valox ENH firmy GE oferują najwyższy dostępny poziom trudnopalności bez stosowania dodatków związków bromu i chloru. Spełniają przy tym wymagania przepisów ochrony środowiska.

- Opracowanie nowej rodziny tworzyw Valox jest wynikiem naszego silnego zaangażowania w rozwój materiałów przyjaznych dla środowiska, szczególnie dla przemysłu E/E. Chcemy pomóc naszym klientom dostosować się do obecnych i nowo pojawiających się wymagań dotyczących stosowania dodatków związków bromu – mówi Estelle Cheret, globalny menedżer produktu dla platformy tworzyw Valox w GE Plastics. - W ramach inicjatywy GE ecomagination wprowadzamy nowe innowacyjne rozwiązania, które chronią środowisko naturalne i pomagają klientom zaoferować konkurencyjne produkty.


Pierwszym produktem w rodzinie tworzyw Valox ENH jest ENH4550, o 25 proc. wypełnieniu włóknem szklanym. Tworzywo będzie dostępne w trzecim kwartale 2007 r. Oprócz odpowiedniego poziomu uniepalnienia spełniającego wymogi normy UL94 V0 dla 0,8 mm, tworzywo Valox ENH4550 posiada doskonałe właściwości mechaniczne. Poprawiona plastyczność i wytrzymałość oznaczają mniejszą liczbę odpadów w czasie montażu oraz zmniejszoną liczbę uszkodzeń w czasie eksploatacji.