W Grupie Azoty startują kluczowe inwestycje

W Grupie Azoty startują kluczowe… Podczas wczorajszej konferencji przedstawiciele tarnowskiej spółki poinformowali o rozpoczęciu realizacji bardzo ważnych inwestycji w segmencie tworzywowym i nawozowym. Kosztem ok. 460 mln zł do 2016 roku spółka zbuduje wytwórnię poliamidu 6 oraz Instalację Granulacji Mechanicznej II. Dzięki budowie nowych instalacji pracę znajdzie 110 osób.

- Dążymy do stworzenia bardziej elastycznego portfela produktowego, który da nam możliwość szerszego rynku zbytu i zwiększy wartość segmentów - powiedział Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny spółki. - Poszerzamy naszą ofertę w kierunku produktów o wyższej marży. W przypadku tworzyw idziemy w kierunku downstreamu, zwiększając wolumen produkcji bardziej przetworzonych tworzyw. Tym samym zmienimy docelowy rynek sprzedaży w tym obszarze z azjatyckiego na europejski. W najistotniejszym dla nas segmencie nawozowym, odpowiadając na zapotrzebowanie polskiego rolnictwa, podniesiemy jakość i zwiększymy wolumen produkowanego saletrzaku.

Wytwórnia poliamidu 6 o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton rocznie i budżecie do 320 mln będzie realizowana ze środków własnych oraz kredytu bankowego. Inwestycja sąsiadująca bezpośrednio z istniejącą wytwórnią PA6 ma być zlokalizowana w rozszerzanej obecnie podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na powierzchni 3,5 ha. Decyzja o jej realizacji jest konsekwencją konsolidacji mocy produkcyjnych kaprolaktamu w Grupie Azoty i będzie stanowić odpowiedź na skokową zmianę jaka nastąpiła w ostatnim czasie na rynku tego produktu w świecie. Tymczasem w Polsce, ze względu na rosnącą rolę przemysłu samochodowego i innych branż opartych na włóknach konstrukcyjnych zauważyć można rosnące zapotrzebowanie na tworzywa. Na rynku zauważyć też można wzrastającą rolę małych i średnich prywatnych, często rodzinnych firm, które korzystają z lokalnej bazy poliamidów i kompozytów. Tarnowska spółka ma szansę stać się regionalnym centrum zaopatrzenia w te półprodukty.

Z kolei dzięki budowie instalacji Granulacji Mechanicznej II spółka będzie mogła dokonać optymalizacji asortymentu nawozów oraz podwyższyć wartość produkowanego siarczanu amonu. Zadanie to wycenione jest na kwotę 141 mln zł i, podobnie jak wcześniejsza inwestycja, realizowane będzie ze środków własnych i kredytu bankowego. Projekt jest kontynuacją działań związanych z obroną pozycji konkurencyjnej firmy na rynku saletrzaku rozpoczętych w latach 2006-2009 poprzez budowę pierwszej Instalacji Granulacji Mechanicznej.

Czytaj więcej:

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8

Reportaże

Forum