W ZAT S.A. audit DNV na bdb

W ZAT S.A. audit DNV na bdb Certyfikaty dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (ZAT S.A.) w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Systemu Zarządzania Jakością – podtrzymane.

To wynik auditu prowadzonego w ZAT S.A. przez Det Norske Veritas Polska w dn. 9-11 maja br. Był to audit połączony, obejmujący recertyfikację Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z nową wersją normy ISO 14001:2004 oraz przegląd okresowy Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2000. Auditorzy badali funkcjonowanie wdrożonych systemów we wszystkich centrach produkcyjnych oraz w wybranych komórkach organizacyjnych centrum strategicznego. Obszarem szczególnego zainteresowania była gotowość sprostania nowym wymaganiom prawnym w zakresie handlu emisjami CO2.

Wynik auditu – mówi lider zespołu auditowego DNV Wojciech Piskorski – potwierdził sprawne funkcjonuje systemu zarządzania w ZAT S.A. Cieszy, że w system zaangażowani są wszyscy pracownicy i zjawisko to, z roku na rok, jest coraz bardziej widoczne. Pracownicy mają większą świadomość i są autentycznie przekonani do skuteczności rozwiązań systemowych. Planowanie, rozliczanie celów, monitorowanie procesów i umiejętność wykorzystania całego mechanizmu działań z tym związanych jest można powiedzieć powszechna. Dokumentowanie działań w zakresie jakości i ochrony środowiska – czytelne i dobrze prowadzone. Zatem mogę powiedzieć, ze w ZAT S.A. z systemami udało się zejść na poziom pracowników, którzy bezpośrednio odpowiadają za wpływ pewnych działań na środowisko. To właśnie ci „szeregowi” pracownicy – to najważniejsze osoby w tej Firmie. Pozytywny wynik audit to dla otoczenia zewnętrznego ZAT S.A. czytelny sygnał, że Zakłady są wiarygodnym i dobrym partnerem biznesowym.

Audit, o którym mowa, był pierwszym w nowej metodologii, nowego podejścia do auditowania - „risk based certyfication”. Był to tzw. audit partnerski, skupiający uwagę na obszarach mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia biznesu jednostki audytowanej, na tzw. obszarach szczególnego zainteresowania.

Przypomnijmy, że w ZAT S.A. System Zarządzania Jakością jest certyfikowany od 1997 r., a jego poprzednia recertyfikacja na zgodność z nową normą ISO 9001:2000 miała miejsce w 2003 r. Od 2002 r Zakłady legitymują się certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001. Bieżącej certyfikacji tych dwóch systemów dokonała Det Norske Veritas Polska.

Czytaj więcej: