Walka o Puławy

Walka o Puławy
Już nie tylko Synthos, ale i Zakłady Azotowe w Tarnowie chcą kupić Zakłady Azotowe Puławy.

Tarnów ogłosił wezwanie do zapisywania się na akcje Puław. W ramach tego przedsięwzięcia Azoty Tarnów planują skupić 32 proc. akcji ZAP za gotówkę. Cena za jedną akcję ZAP zawarta w wezwaniu to 110 zł. Akcje nowej emisji Azotów Tarnów zostaną zaoferowane akcjonariuszom ZAP w ten sposób, że za każdą akcję ZAP akcjonariusze ZAP otrzymają 2,5 akcji nowej emisji Azotów Tarnów.

- Planowana transakcja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP ma na celu utworzenie największej polskiej grupy chemicznej i konsekwentną realizację strategii Azotów Tarnów, polegającą na budowie wartości dla akcjonariuszy poprzez konsolidację sektora. Azoty Tarnów dążą do tego, aby w wyniku planowanej konsolidacji grupa osiągnęła drugą pozycję wśród producentów nawozów w Europie – tłumaczą Azoty Tarnów w komunikacie.

- Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy – mówi Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. - Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych. Po sfinalizowaniu transakcji planujemy pracować wspólnie z Zarządem ZAP w celu zidentyfikowania dalszych synergii i oszczędności kosztowych.

Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić transakcję na zasadach połączenia potencjałów obu przedsiębiorstw. ZAP miałyby utrzymać status odrębnej spółki.

Czytaj więcej: Rynek 831

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8