Wielki projekt w Puławach

Zakłady Azotowe Puławy podpisały list intencyjny w sprawie realizacji międzynarodowego projektu badawczego w zakresie wykorzystania nawozów azotowych w Polsce, Niemczech i Czechach.

Partnerami Puław oraz sygnatariuszami listu zostały instytuty naukowe z Polski, Czech i Niemiec (Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Praski w Czechach oraz Instytut Mecklenburg Vorpommern w Niemczech), Akademia Rolnicza w Szczecinie oraz partnerzy handlowi tacy jak Unibaltic Agro, AGRO CS, F. Rellmann GmbH.

"Mega Projekt", bo tak będzie się mówić o tym przedsięwzięciu ma być realizowany przez najbliższe cztery lata. Efektem wzajemnej współpracy ma być ocena produkcyjnych, ekonomicznych i środowiskowych skutków nawożenia roślin stałymi i płynnymi nawozami azotowymi, a w konsekwencji wdrożenie do produkcji i dystrybucja nawozów nowej generacji.

Projekt prowadzony jest na terenie krajów stanowiących tzw. "home market", czyli naturalnego i najbliższego rynku zbytu dla Puław. Jego celem jest wzbogacenie wiedzy rynkowej, wykreowanie nowych marek nawozów.

Prowadzone badania dadzą odpowiedź, które nawozy lepiej spisują się w procesie nawożenia tradycyjnego. Czy są to nawozy azotowe proste, takie jak saletra amonowa, saletrzak, czy też nawozy nowej generacji zawierające azot i siarkę. Badania zweryfikują również, czy stosowanie nawozów płynnych azotowych typu RSM zawierających siarkę i magnez jest ekonomicznie korzystniejsze oraz czy w dobie ocieplającego się klimatu, utrudnień w obrocie saletrą amonową, uwolnieniem ceł antydumpingowych na nawozy z Rosji i Ukrainy oraz wyższych kosztów produkcji nawozów granulowanych, bardziej pożądane.

- Badań tego typu i na tę skalę jeszcze w Polsce nie przeprowadzano - mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Puław.

Nowe produkty nawozowe: granulowane i płynne nie tylko poszerzą paletę produktów proponowanych przez ZAP, ale są także odpowiedzią na nowe trendy dla nawozów.
- Spodziewamy się, że najbliższe lata będą ciągle koniunkturalnie dobre dla producentów nawozów, ale uwalnianie ceł antydumpingowych spowoduje otwarcie rynków dla konkurentów zza wschodniej granicy. Wówczas aktywizacja spółki w dystrybucji nawozów nowej generacji zmniejszy ryzyko konkurencji z nawozami prostymi znajdującymi się w palecie producentów byłych krajów WNP - dodaje prezes Jarczewski.

Warto wiedzieć, że nawozy nowej generacji będą tańsze w produkcji od nawozów obecnie produkowanych granulowanych (mocznik, saletra amonowa), czy też krystalicznych jak siarczan amonu. Ich nowa jakość odpowiada zainteresowaniu rolników nawozami zawierającymi siarkę i magnez, o większych rozmiarach i lepszej trwałości granul, możliwych do transportu nawet luzem.

Czytaj więcej: Inwestycje 718