Właściwości opóźniające zapalenie bez zastosowania fosforu czerwonego

Właściwości opóźniające zapalenie…

Fosfor czerwony jest dodatkiem opóźniającym zapalenie powszechnie stosowanym w poliamidach 66. Nawet niewielkie jego ilości wystarczają, aby tworzywa termoplastyczne uzyskały odpowiednie właściwości w zakresie odporności ogniowej prawie bez wpływu na właściwości mechaniczne. Ostatnio ceny takich związków znacznie jednak wzrosły, gdyż żywica, na bazie której produkowany jest poliamid 66, oraz fosfor czerwony istotnie zdrożały. W związku z tym producent specjalistycznych środków chemicznych koncern Lanxess dostrzega rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości alternatywne materiały na bazie poliamidu 6 i 66, które uzyskują swoje właściwości opóźniające zapalenie w inne sposoby. Popyt ten pochodzi zwłaszcza z przemysłu elektrycznego i elektronicznego oraz branży IT.

- Nasza seria produktów obejmuje odpowiednie związki zawierające bezhalogenowe środki opóźniające zapalenie, które wykazują właściwości opóźniające zapalenie o podobnie wysokiej, a czasami nawet lepszej wydajności. Związki poliamidu 6 charakteryzują się szczególnie korzystną relacją ceny do wydajności - wyjaśnia Alexander Radeck, ekspert ds. rozwoju zastosowań w jednostce biznesowej High Performance Materials (HPM) koncernu Lanxess. Dzięki usługom HiAnt koncern Lanxess pomaga klientom osiągnąć standardy określone na przykład w specyfikacjach dotyczących wymogów czy realizacji przy zmianie materiałów.

Jasne kolory i odporność na korozję kontaktową

W odróżnieniu od swoich odpowiedników zawierających fosfor czerwony związkom oferowanym przez koncern Lanxess można nadać dowolny kolor. Możliwe są również jasne odcienie. Jest to ich istotną zaletą, gdyż kolor stanowi ważny element wzornictwa i jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach jako część oznakowania bezpieczeństwa. Kolejną zaletą tych związków jest to, że metale są o wiele mniej podatne na korozje przy kontakcie z dodatkami opóźniającymi palenie w ciepłym i wilgotnym środowisku. Ponadto związki te są łatwiejsze w kontakcie pod kątem higieny pracy.

Lepsza odporność na prądy pełzające

Związki poliamidu 66 ze środkami opóźniającymi zapalenie na bazie fosforu czerwonego są zazwyczaj dostępne z zawartością włókna szklanego wynoszącą między 20 a 40 procent. Materiały alternatywne względem związków z zawartością włókna szklanego wynoszącą 25% obejmują poliamid 66 Durethan AKV25FN04 oraz poliamid 6 Durethan BKV25FN04. Oba materiały charakteryzują się podobnym modułem sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałością na rozciąganie i wydłużeniem przy zerwaniu, udarnością mierzoną metodą Charpy’ego oraz gęstością. Przy 600 V ich odporność na prądy pełzające (porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające CTI A (Comparative Tracking Index), IEC 60112) jest nieco wyższa. Durethan AKV25FN04 szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań, które wymagają wyższych wartości temperatury ugięcia pod obciążeniem HDT lub klasyfikacji V-0 dla próbki o grubości 0,4 mm w badaniu amerykańskiego instytutu badawczego Underwriters Laboratories Inc. (UL). Durethan BKV25FN04 uzyskuje klasyfikację V-0 dla próbek o grubości 0,75 mm. Oba związki spełniają normę f1 UL (dla próbek o grubości od 0,75 mm). Oznacza to, że te materiały nadają się również do produkcji elementów, które będą znajdowały się na zewnątrz i będą poddawane działaniu wody i promieniowania ultrafioletowego, takich jak elementy łączące do systemów fotowoltaicznych.

Lepsze właściwości opóźniające zapalenie

Związki poliamidu 66 Durethan AKV30FN04 i poliamidu 6 BKV30FN04 i BKV45FN04 stanowią doskonały zamiennik związków poliamidu 66 zawierających fosfor czerwony o zawartości włókna szklanego wynoszącej ok. 35%. Wszystkie trzy materiały uzyskują lepsze wyniki w badaniach UL 94 w postaci klasy V-0 (dla próbki testowej o grubości 0,4 mm). Ich odporność termiczna (względny wskaźnik temperatury, RTI) zgodnie z UL 746B również jest wyższy. Przy 45-procentowej zawartości włókna szklanego Durethan BKV45FN04 spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące wytrzymałości i sztywności. Dzięki doskonałym właściwościom opóźniającym zapalenie związek pomyślnie przechodzi testy wymagane przez europejską normę DIN EN 45545 w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych dla najwyższego poziomu zagrożenia wynoszącego 3 (HL3). Odnosi się to do części wymienionych w zestawach wymagań R22 i R23 takich jak dławiki.

Niektóre związki zawierające halogenki oferowane przez koncern Lanxess również stanowią odpowiednią i wydajną pod względem kosztów alternatywę dla gatunków poliamidu 66 zawierających środki opóźniające zapalenie na bazie fosforu czerwonego. Dwa takie przykłady to poliamid 66 oferowany pod nazwą Durethan AKV25F30 oraz poliamid 6 Durethan BKV25F30. Ich zalety obejmują lepszą odporność na zapalenie, którą potwierdzają na przykład badania temperatury zapłonu rozżarzonym drutem przeprowadzone na produktach gotowych zgodne z normą IEC 60695-2-11.

Źródło: Lanxess

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A