Wpływ tworzyw sztucznych na zużycie energii

Wpływ tworzyw sztucznych na zużycie energii
Wpływ tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobów oraz skutki wyeliminowania tworzyw sztucznych, to zagadnienia, które stały się tematem opracowania wykonanego przez PlasticsEurope i austriacką agencję Denkstatt.

Tworzywa sztuczne cieszą się w porównaniu z innymi materiałami złą opinią zwłaszcza w odniesieniu do postrzegania ich wpływu na środowisko oraz na wykorzystanie zasobów naturalnych. Celem opracowania było zatem dokonanie rzeczywistej oceny całego cyklu życia tworzyw oraz pokazanie, że w wielu przypadkach ich wykorzystanie może przyczynić się do oszczędności zasobów naturalnych. Opracowanie dotyczyło w głównej mierze sposobów wykorzystania energii i obejmowało cały cykl życia produktów.

Autorzy określili w sposób ilościowy zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych w przypadku zastąpienia tworzyw sztucznych innymi materiałami. Wzięto pod uwagę znane materiały, które mogłyby z powodzeniem zastąpić tworzywa. W ten sposób obliczono łączne oszczędności w skali Europy - zarówno w zużyciu energii jak i emisji gazów cieplarnianych, wynikające z zastosowania tworzyw sztucznych.

Według PlasticsEurope przetwórcy tworzyw sztucznych z Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii zużyli 46,4 mln ton polimerów w ciągu roku. W obliczeniach uwzględniono wyłącznie przypadki zastosowania tworzyw sztucznych w sektorach, w których mogą być one zastąpione innymi materiałami. Ustalono, że dla ok. 16 proc. wszystkich obecnych na rynku tworzyw sztucznych nie ma realnych zamienników, co oznacza, że w tych przypadkach zastąpienie tworzyw sztucznych nie jest możliwe.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ze względu na segmenty zastosowań i udziały rynkowe dla niezastępowalnych wyrobów z tworzyw sztucznych, dla wyrobów zastępowalnych nieobjętych analizą oraz dla wyrobów z tworzyw objętych badaniami.


Wyniki analizy wskazują, że zarówno zużycie energii jak i emisja gazów cieplarnianych wzrosłyby znacząco, jeżeli wyroby z tworzyw sztucznych miałyby zostać zastąpione, w teoretycznie najwyższym stopniu, przez te wykonane z materiałów alternatywnych.

Innymi słowy, zastępując bardziej tradycyjne materiały w różnych zastosowaniach, tworzywa sztuczne przyczyniły się do ograniczenia zużycia energii oraz poziomu emisji gazów cieplarnianych. Na przykład zastąpienie tworzyw sztucznych innymi materiałami spowodowałoby w Europie zwiększenie zużycia energii w całym cyklu życia wyrobów o około 2,14 mld GJ rocznie, zaś emisji gazów cieplarnianych o 110 mln ton równoważnika CO2 rocznie.