Wpływ własności tworzyw sztucznych na technologię zdobienia wyrobów

Dokonanie wyboru właściwej techniki wykonywania nadruków na wyrobach może nastręczyć wielu kłopotów przetwórcy tworzyw sztucznych. Dlatego warto orientować się odnośnie wpływu własności tworzyw sztucznych na technologię zdobienia wyrobów.

Mówiąc o wpływie własności tworzyw sztucznych na technologię zdobienia wyrobów należy wpierw uporządkować kilka rzeczy. Przede wszystkim należy rozróżnić techniki, w których zdobienie wykonane jest za pomocą urządzenia drukującego oraz techniki, w których następuje jedynie aplikacja, czyli zastosowanie wcześniej przygotowanego nośnika z nadrukiem na wyrobie poza formą lub w czasie operacji przetwarzania tworzywa sztucznego.

Jeśli chodzi o podział technik zdobienia wyrobów z tworzyw sztucznych, to warto wyszczególnić techniki opierające się na druku na wyrobie, a także aplikacje powstałe na wyrobie wcześniej wykonanego nadruku oraz aplikacje w formie wcześniej wykonanego nadruku.

Do licznej grupy technik druku na wyrobie zaliczyć trzeba koniecznie takie metody jak druk tamponowy, sitodruk, offset, tłoczenie folią na gorąco (hot stamping) i druk cyfrowy. Na zestaw technik aplikacji poza formą wcześniej wykonanego nadruku wchodzą natomiast transfer termiczny i hydrodruk. Z kolei techniki aplikacji w formie wcześniej wykonanego nadruku to IML oraz IMD.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wybór technologii zdobienia są własności zastosowanego tworzywa. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na kilka podstawowych problemów.

Pierwszy z nich to niskie napięcie powierzchniowe poliolefin, które powoduje brak zwilżania farbą podczas druku i brak przyczepności po wyschnięciu. Aby rozwiązać ten kłopot, należy przed drukiem aktywować wyroby z poliolefin. Oznacza to, że struktura cząsteczkowa zostanie zmieniona pod wpływem wysokiej temperatury płomienia gazowego lub plazmy wyładowania elektrycznego. Przy produkcji małoseryjnej można stosować nanoszenie na powierzchnię drukowaną specjalnego podkładu. W technologii tłoczenia folią na gorąco i w transferze termicznym problem ten nie jest tak wyraźny, niemniej jednak warto wiedzieć, że polietylen LDPE lepiej jest aktywować przed naniesieniem folii lub transferu.

Mówiąc o tym jak własności zastosowanego tworzywa wpływają na wybór technologii zdobienia warto zauważyć, że przyczepność farby na wyrobie może ulec zasadniczej poprawie, jeżeli tylko nadruk zostanie poddany krótkotrwałemu działaniu wysokiej temperatury.

Zdobienie elastomerów jest szczególnie kłopotliwe, ponieważ poza przyczepnością nadruk musi być tak elastyczny, jak materiał wyrobu. Trzeba też pamiętać o tym, że trwały nadruk na tworzywach termoutwardzalnych zapewnią tylko farby dwuskładnikowe oraz o tym, że wyroby przeznaczone do nadruku powinny być sterylnie czyste. Nawet ślady potu z rąk operatora pogorszą przyczepność nadruku, a stosowanie środków ułatwiających wyjęcie wypraski z formy musi być wyeliminowane.

Korzystano m.in. ze wskazań opracowanych przez firmę Tampotechnika.

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 739