Współpraca Grupy Azoty S.A. z KOWR na rzecz polskiego rolnictwa

Współpraca Grupy Azoty S.A.…

Wchodząca w skład Grupy Azoty spółka Agrochem Puławy i Green Lab - spółka zależna od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały Porozumienie w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Zawarte Porozumienie pozwoli na bardziej efektywne funkcjonowanie należących do KOWR spółek hodowlanych i uprawy roślin, stwarza możliwość poszerzenia oferty produktowej Grupy Azoty i otwiera pole do współpracy przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla polskiego rolnictwa.

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie KOWR przez Michała Lange, prezesa Agrochemu Puławy i Macieja Czajkowskiego, prezesa Green Lab, w obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Grzegorza Pięty Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Agrochem Puławy będzie dostarczał nawozy i inne materiały niezbędne do prowadzenia działalności przez spółki będące w nadzorze właścicielskim KOWR. W imieniu 41 spółek hodowlanych i uprawy roślin należących do KOWR będzie działał Green Lab, dokonując analizy ich potrzeb, prowadząc postępowania ofertowe i negocjując ceny. Zawarte Porozumienie pozwoli na zaopatrzenie tych jednostek, mających szczególne znaczenie dla produkcji rolnej w Polsce, w nawozy najwyższej jakości, na optymalnych warunkach.

- Mimo, że nie jest to łatwe zadanie na dzisiejszym rynku rolniczym, szukamy rozwiązań, dzięki którym polskie rolnictwo będzie mogło nadal się rozwijać - powiedział szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski

- Dzisiejsze Porozumienie to prosta droga do tworzenia wspólnego centrum zakupowego, dzięki któremu państwowe spółki będą mogły negocjować zupełnie z innej pozycji, bardzo dużego podmiotu gospodarczego. To także drogowskaz dla całej polskiej branży rolno spożywczej, a w szczególności dla gospodarstw indywidualnych - mówił dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta.

- Traktujemy zawarcie tego Porozumienia jako pierwszy krok do nawiązania szerszej współpracy, przede wszystkim w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. Jestem przekonany, że ekspercka wiedza gromadzona w spółkach nadzorowanych przez KOWR w połączeniu z potencjałem intelektualnym, możliwościami technologicznym i biznesowymi Grupy Azoty, przyniosą korzyści nie tylko wszystkim stronom umowy, ale całemu polskiemu rolnictwu i szerzej - gospodarce - powiedział Michał Lange, prezes Agrochemu Puławy.

Prezes Geen Lab Maciej Czajkowski podkreśla, że to już kolejne porozumienie handlowe. - Mamy już umowy z Orlen Paliwa na zakup oleju napędowego oraz na program Flota, podpisaliśmy umowę brokerską aby uzyskać najlepszą ofertę ubezpieczeniowa dla Naszych Spółek, zakończyliśmy negocjacje w sprawie zakupu energii dla całej Grupy - powiedział prezes Czajkowski.

Wszystkie strony zaangażowane w Porozumienie traktują je jako podstawę do rozwoju dalszej współpracy. Zarówno Agrochem Puławy, jak i KOWR nadzorujący spółki Skarbu Państwa funkcjonujące w branży rolno - spożywczej, a także patron wydarzenia - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi liczą, że dzięki zawartemu Porozumieniu będą mogli poszerzać współpracę oraz wspólnie rozwijać ofertę produktową dla polskiego rolnictwa.

Źródło: Grupa Azoty


Czytaj więcej: