Wygrana Rekopolu w Urzędzie Patentowym


Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na rynek polski produkty w opakowaniach do stosowania znaku towarowego "Zielony Punkt" jako symbolu aktywnego uczestnictwa w ochrony środowiska.

# # #


ZIELONY PUNKT Zielony Punkt jest widoczny prawie wszędzie na kartonach, butelkach czy puszkach na napoje. Jest jednym z najczęściej i najchętniej stosowanym przez Przedsiębiorców znakiem towarowym na świecie. Znak towarowy "Zielony Punkt" (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A., zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Znak towarowy "Zielony Punkt" jest znakiem zastrzeżonym. "Zielony Punkt" jest znakiem będącym własnością Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland (DSD) z siedzibą w Kolonii. W imieniu właściciela znakiem zarządza Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. (PRO EUROPE) z siedzibą w Brukseli. W Polsce wyłącznym licencjobiorcą jest Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Wizerunek znaku towarowego "Zielony Punkt" z oznaczeniem ®:

Zielony Punkt


Rekopol Organizacja Odzysku S.A. promuje i zachęca Przedsiębiorców do umieszczania na swoich opakowaniach znaku towarowego "Zielony Punkt" wraz z oznaczeniem ® wskazującym , iż jest to zastrzeżony znak towarowy. Tym samym również produkt zyskuje w oczach konsumentów.


źródło: www.rekopol.pl

Czytaj więcej: Prawo 237