Wykorzystanie polietylenu w systemach rurowych

Wykorzystanie polietylenu w systemach rurowych
W ostatnich latach polietyleny osiągnęły niesamowity sukces na rynku materiałów wykorzystywanych do budowy systemów wodociągowych. Trudno dzisiaj praktycznie wyobrazić sobie tego typu instalacje bez wykorzystania polietylenu.

Rury z polietylenu charakteryzują się przede wszystkim ogromną trwałością. Pierwsze systemy korzystające z rur polietylenowych zostały zainstalowane ponad 40 lat temu i nadal są w użyciu, choć już niebawem dobiegnie końca okres na jaki były projektowane. Był to z reguły czas 50 lat, bo na tyle projektowane były polietyleny pierwszej generacji. Oczywiście w tym czasie nie przerwano dostarczania na światowy rynek polietylenów o najwyższej jakości i nieosiągalnych jeszcze kilka dekad temu właściwościach.

Nowoczesne, niedawno opracowane materiały polietylenowe wykazują oczekiwaną trwałość przekraczającą sto lat przy transporcie wody o temperaturze nie wyższej niż 20 st. C. Ich odporność na skutki uszkodzeń jakich rury mogą doznać podczas prac instalacyjnych, również poprawiała się na przestrzeni lat. Najnowsze dedykowane surowce do produkcji rur mogą być uznane nawet za niewrażliwe na skutki uszkodzeń powierzchni zewnętrznej i tym samym pozwalające na układanie rur w bardzo trudnych warunkach.


Ponadto unikatowa elastyczność polietylenu umożliwia nawijanie na bębny rur o średnicach do 180 mm, co przy możliwości produkcji długich, nawet kilkusetmetrowych odcinków ułatwia transport i układanie rurociągów. Rury dostarczane w tak długich odcinkach wymagają podczas prac montażowych wykonywania mniejszej liczby połączeń, umożliwiając szybszą i tańszą instalację, jednocześnie redukując ryzyko wystąpienia nieszczelności. Rury polietylenowe można łatwo układać nawet w dość krętych wykopach i to bez konieczności każdorazowego stosowania kształtek przy zmianie kierunku trasy rurociągu. Ta giętkość oznacza również, że rury polietylenowe, w przeciwieństwie do materiałów sztywnych, poddają się ruchom gruntu, co się zwykle zdarza podczas użytkowania systemu rurowego. W ekstremalnych sytuacjach, np. trzęsieniach ziemi, systemy polietylenowe zawsze wykazują najmniejszą awaryjność. Potwierdziły to badania przeprowadzone po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Japonii.

Rury metalowe, np. żeliwne i stalowe ulegają awariom na skutek korozji przy czym prędkość jej rozwoju jest trudna do przewidzenia. Używane czasami powłoki ochronne mogą zostać uszkodzone, a to prowadzi do jeszcze większych szybkości korozji. Niektóre rodzaje gleby mogą być przyczyną korozji rur metalowych na zewnętrznej powierzchni. Produkty korozji wpływają na obniżenie jakości wody w rurach żeliwnych i stalowych. Rury z polietylenu ze względu na swoją dużą odporność chemiczną są bardzo odporne na korozję, obniżając w ten sposób koszty eksploatacji systemu i wydłużając jego trwałość.

Ze względu na swoje termoplastyczne własności systemy rurowe z polietylenu mogą być łączone przy użyciu metody zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczołowego.