Wyniki finansowe Targów w Brnie zaskoczeniem dla wszystkich

Wyniki finansowe Targów w…

Gospodarka czeska nadal radzi sobie bardzo dobrze. Oczekiwane wyniki za 2018 rok, przy wzroście PKB na poziomie nieco poniżej 3,0% wskazują na spadek produkcji, ale czeski rozwój będzie bardziej zrównoważony. Ze stopą bezrobocia w wysokości 2,3% Czechy bezsprzecznie wyprzedzają Niemcy (3,4%), Polskę (3,4%) oraz Holandię (3,7%). W strefie euro stopa bezrobocia wyniosła 8,1%, a w UE-28 - 6,7% (źródło: Eurostat). Liczba pracowników powyżej 5,4 mln i stopa zatrudnienia na poziomie 75% jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Według głównego ekonomisty Deloitte Davida Marka, Republika Czeska podniosła swój PKB w przeliczeniu na mieszkańca w parytecie siły nabywczej do 91% średniej UE. Jest to najwyższy poziom w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a tylko o 1% niższy niż w Hiszpanii. Wzrost czeskiej gospodarki jest napędzany przede wszystkim przez konsumpcję gospodarstw domowych i wydatki inwestycyjne.

Targi Brneńskie na dużym plusie

Wyniki finansowe spółki Veletrhy Brno w 2018 r. przekroczyły wszelkie oczekiwania, a firma miała najlepszy rok finansowy w ostatnim dziesięcioleciu. Przychody osiągnęły poziom 1 mld 150 mln koron czeskich (ok. 192,4 mln zł), zysk przed opodatkowaniem wyniósł 170 mln CZK (ok. 28,4 mln zł), czyli ponad 150 mln CZK po odprowadzeniu należnych podatków (ok. 24 mln zł).

- Już od początku roku 2018 wszystko wskazywało na niezwykły rezultat. W programie obok innych wydarzeń pojawiły się dwie nasze najważniejsze imprezy targowe, które spotykają się co dwa lata - Targi Techniki Rolniczej TechAgro, trzecia co do wielkości impreza tego typu w Europie oraz coroczne Targi Maszynowe MSV. Zgodnie z oczekiwaniami obie imprezy zostały w całości wyprzedane, przy czym Targi MSV pobiły w dotychczasowej historii wszelkie rekordy - 45.000 m kw. powierzchni i 340 mln koron czeskich (ok. 57 mln zł) dochodu. Do sukcesu ekonomicznego przyczyniły się również inne imprezy targowe oraz kongresy i konferencje organizowane w 2018 roku. Nie należy zapominać o przynoszących znaczące dochody usługach świadczonych przez nasz dział zabudowy, który obsługuje klientów nie tylko w kraju, ale również za granicą, przede wszystkim w Niemczech - podsumował rozwój Targów Dyrektor Generalny Jiří Kuliš.

Tereny targowe z ponad 90-letnią tradycją

Fakt, że brneńskie Centrum Wystawiennicze po dziewięćdziesięciu latach cieszy się wielką popularnością zwiedzających, potwierdzają również liczne imprezy publiczne, które zostały zorganizowane wspólnie z miastem Brnem. Projekty takie jak Wioska Olimpijska, upamiętniający powstanie Czechosłowacji Festiwal RE:PUBLIKA, wystawa Alfonsa Muchy "Dwa Światy" czy wystawa poświęcona tragicznej historii parowca Titanic przyciągnęły prawie pół miliona zwiedzających.

- Do doskonałych wyników finansowych Spółki przyczyniła się w dużej mierze sytuacja makrogospodarcza kraju z PKB na poziomie prawie 3%. Wydarzenia publiczne, które upamiętniły 100. rocznicę powstania ówczesnej Czechosłowacji, ale również wszystkie imprezy targowe w 2018 roku, przyniosły rekordową liczbę 1 miliona dwustu tysięcy zwiedzających - powiedział Dyrektor Generalny Jiří Kuliš.

Czesko-polska współpraca gospodarcza

Republika Czeska jest dla Polski jednym z kluczowych partnerów gospodarczych. W latach 2010-18 eksport polskich towarów na rynek czeski zwiększył się aż o 86%. W 2018 roku wzajemna wymiana handlowa wyniosła blisko 22 mld euro. Jest to najwyższy poziom w historii. Obroty w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 5,1%. Polski eksport do Republiki Czeskiej wzrósł o 5,7% do wartości ponad 14 mld euro. Import towarów z Czech do Polski wyniósł 7,7 mld euro (wzrost o 3,9%). Dodatnie saldo obrotów nadal jest po stronie polskiej i wynosi 6,3 mld euro. W strukturze towarowej polskiego eksportu na rynek czeski w całym 2018 r. największy udział miały takie grupy towarów, jak wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby metalurgiczne i wyroby przemysłu chemicznego.

O dynamice i potencjale współpracy gospodarczej świadczą nie tylko liczby, ale również wzajemne inwestycje całej rzeszy czeskich i polskich firm. Priorytetem dla obu krajów jest przede wszystkim rekonstrukcja lub budowa infrastruktury transportowej, energetyka oraz ochrona środowiska naturalnego.

Udział Polski w targach B2B w Brnie

Polska tradycyjnie należy do największych uczestników imprez targowych BVV (po Niemczech i Słowacji, Polska jest na trzecim miejscu w tabeli wystawców z zagranicy). Prezentacja firm polskich w imprezach targowych odbywających się w Brnie pozostaje w ostatnich pięciu latach na relatywnie stabilnym poziomie.

W ostatnim roku w poszczególnych imprezach specjalistycznych wzięło udział 197 polskich firm. Wystawców indywidualnych było 105, a pozostałe firmy brały udział w imprezach targowych jako współwystawcy. Polską ofertę zaprezentowano na stoiskach o łącznej powierzchni 1 923 m kw.

Polscy wystawcy najczęściej wybierają takie grupy tematyczne, jak odzież i obuwie, artykuły spożywcze, przemysł maszynowy, technika rolnicza czy obronność i bezpieczeństwo. Targi w Brnie dla wielu polskich firm są miejscem do pozyskania nowych kontaktów handlowych oraz okazją do wyszukiwania nowych produktów importowych z Republiki Czeskiej i innych krajów. Polski udział w imprezach brneńskich potwierdza ponadstandardowe stosunki handlowe i gospodarcze pomiędzy Republiką Czeską a Polską.