Wyniki finansowe grupy BASF za 2007 rok i plany na 2008 rok


Segment produktów chemicznych: dwucyfrowe wzrosty obrotów i zysków

Osiągając obroty o wartości ponad 14 miliardów euro, segment produktów chemicznych uzyskał w 2007 r. dwucyfrowy wzrost obrotów. Stało się tak głównie dzięki nowemu działowi katalizatorów, który po raz pierwszy wniósł swój wkład z pierwszego pełnego roku sprzedaży. EBIT przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł o ponad 18 procent do 2 miliardów euro.

Większe ilości i zwyżki cen poprawiły wyniki sprzedaży i EBIT przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w segmencie wyrobów z plastyku. Obroty wzrosły o około 6 procent do 13,5 miliarda euro, podczas gdy dochód wzrósł o 9 procent do 1,3 miliarda euro.

W segmencie środków do produkcji obroty wzrosły o ponad 15 procent do 11,7 miliarda euro. Stało się tak w szczególności dzięki nabytym przedsiębiorstwom. Wzrost dochodów w działach chemii budowlanej i chemikaliów eksploatacyjnych z nawiązką zrekompensował spadki w działach pokryć i polimerów użytkowych.

W segmencie produktów dla rolnictwa oraz przemysłu spożywczego, dział produktów dla rolnictwa odnotował wzrost obrotów a dział chemikaliów wysokowartościowych prawie dorównał ubiegłorocznemu poziomowi obrotów pomimo zbycia udziałów. Wyższe ceny sprzedaży w dziale produktów dla rolnictwa i udane kroki restrukturyzacyjne w dziale chemikaliów wysokowartościowych doprowadziły do znacząco wyższych zysków w obu działach.

W segmencie ropy naftowej i gazu ziemnego obroty i zyski spadły. Obroty w działach eksploracji i produkcji spadły, ale zwiększyły się w dziale handlu gazem naturalnym dzięki większym ilościom jednostkowym. W przeciwieństwie do tego, zyski w handlu gazem naturalnym były znacząco niższe niż w poprzednim roku z powodu opóźnień w dostosowaniu cen sprzedaży tak, aby odzwierciedlały ceny zakupu, oparte na cenie ropy naftowej.

Dalszy wzrost obrotów we wszystkich regionach

W Europie, obroty w zależności od położenia firmy wzrosły o 9 procent. Wzrost obrotów był napędzany przez działy: katalizatorów i chemii budowlanej jak również przez większą sprzedaż jednostkową i wyższe ceny w działach półproduktów i produktów nieorganicznych. W porównaniu z rokiem 2006, dochód z działalności operacyjnej lekko się zmniejszył o 1,3 procenta skutkiem wyników segmentu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Obroty w Ameryce Północnej wzrosły o 13 procent mierzone w miejscowej walucie i o 5 procent w euro. Segmenty produktów chemicznych i środków do produkcji odnotowały znacząco wyższe obroty. Stało się tak w szczególności dzięki wkładowi przedsiębiorstw nabytych w 2006 r. Obroty spadły w segmencie wyrobów z plastyku i w dziale produktów dla rolnictwa, także w wyniku efektu walutowego. Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 762 miliony euro i był o 12 procent niższy niż w 2006 r. Ten spadek dochodu nastąpił wskutek czynników jednorazowych, takich jak planowana konserwacja i obsługa sprzętu w fabrykach w dziale petrochemicznym oraz zamknięcie na kilka tygodni fabryki TDI w Geismar w Luizjanie jak również słabszego popytu ze strony przemysłów: motoryzacyjnego i budowlanego i wyższych pozycji specjalnych.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 279

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska