Wyróżnienie targów Plastpol dla firmy Ecoplastic Polska za technologię d2w

Wyróżnienie targów Plastpol…
Firma Ecoplastic Polska otrzymała wyróżnienie targów Plastpol w Kielcach. Nagroda przypadła za innowacyjne na polskim rynku, choć na świecie stosowane z powodzeniem od ok. 12 lat dodatki d2w do oksy-biodegradacji tworzyw sztucznych.

d2w to cały asortyment specjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych. Technologia opiera się na niewielkich ilościach pro-degradantu d2w, czyli czynnika wspomagającego i przyspieszającego naturalnie zachodzący proces degradacji. Jest on dodawany podczas konwencjonalnego procesu produkcyjnego i zmienia całkowicie charakterystykę rozkładu produktu finalnego. Raz wystawiony na światło, poddany działaniu temperatury lub innych czynników fizyko - chemicznych produkt zaczyna ulegać procesowi samodegradacji, a dalsza ekspozycja na te czynniki proces ten przyspiesza. Gama produktów określona mianem oksy-biodegradowalnych ulega rozpadowi w każdych warunkach, bez znaczenia jaki czynnik ten rozpad zainicjował.

- Dla nas to wyróżnienie ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby nie mające związku z branżą tworzywową i ekologią, a często i prawem wypowiadają się medialnie na temat niebezpieczeństw jakie niesie z sobą tzw. „plastik". Te osoby chcą zmieniać zapisy legislacyjne, sugerują jakoby limitowanie produkcji tworzyw sztucznych nie wpływało np. na wielkość zatrudnienia w branży. Ponieważ jesteśmy nierozerwalnie związani z przetwórcami tworzyw jak i ich użytkownikami otrzymane przez nas wyróżnienie może świadczyć o tym, że powszechnie znana na świecie technologia oksy-biodegradacji, czyli ta która wspiera przetwórców w „zielonej" produkcji, pozwala ujrzeć tworzywa z nową, bardziej przyjazną środowisku twarzą, nie zagrażając jednocześnie stabilizacji rynkowej producentów - tłumaczy Wojciech Pawlikowski, dyrektor Ecoplastic Polska.

Dyplom targów Plastpol dla firmy Ecoplastic Polska

- Jak przyznaje w Polsce technologia d2w zdobywa popularność. - Nie zabrzmi to może skromnie, ale od 2005 r., kiedy to zaczęliśmy oferować finalne produkty oksy-biodegradowalne z bardziej świadomych ekologicznie państw aż do dziś, gdy produkty takie oferowane są również przez najlepszych polskich producentów, zainteresowanie technologią d2w stale rośnie. Mimo widocznie mniejszej liczby zwiedzających jak i wystawców na tegorocznym Plastpolu nie narzekaliśmy na brak pracy. Ostatni rok pokazał jak wielu przetwórców tworzyw w Polsce obawia się zmian jakie niesie z sobą projekt ustawy opakowaniowej. Tym samy szukają recepty na przetrwanie i oferują innowacyjne w naszym kraju produkty oksy-biodegradowalne. Zdobywają na ten cel dotacje unijne i ściągają również za naszym pośrednictwem zapytania ofertowe tak od polskich jak i zagranicznych kontrahentów – dodaje Wojciech Pawlikowski.

Komentując targi Plastpol zauważa, że Ecoplastic nawiązał w ich trakcie kontakty wśród firm, które mimo kryzysu postawiły na rozwój. - To te firmy, które nie chcą przespać „dołka" ale właśnie w tym czasie zainwestować, znaleźć i wdrożyć technologię, która w chwili gdy kryzys minie będzie już przygotowana do nowych wyzwań, jak np. zapowiadane przez Komisję Europejską zmiany legislacyjne, mające rozszerzyć pojęcie degradacji tworzyw. Zresztą głosy dobiegające z innych państw Europy świadczą, iż kraje te nie czekają na rozwiązania z Brukseli, ale często same chcą wspomóc swoich przetwórców oraz ograniczyć zaleganie śmieci na wysypiskach i w tym celu zmniejszają podatki na nowoczesne technologie degradacji tworzyw. Cieszymy się, że wśród naszych kontrahentów są prawdziwi liderzy rynku tworzyw w Polsce, którzy nie patrzą tylko na kilka dni naprzód, ale domyślają się co będzie za rok czy dwa. To oni będą nadawać kształt rynkowi tworzyw sztucznych - kończy Wojciech Pawlikowski.


brak
 

Dodatki do produkcji oksybiodegradowalnych (oxobiodegradable) miękkich i półsztywnych tworzyw sztucznych, dodatki antybakteryjne, antygrzybiczne, różna postać

Polska