Wytłaczanie rur dwuwarstwowych polietylenowych na Plastpolu

Wskaźnik zużycia paliw płynnych i energii dowodzi, że techniki niekonwencjonalne są bardziej korzystne dla środowisk. Dzieje się tak dzięki mniejszemu zużyciu energii oraz mniejszej ilości materiału odpadowego. Przy ciągle rosnących kosztach energii, czynnik ten - niegdyś zaniedbywany przy instalacji rur - teraz stanowi istotne kryterium wyboru stosowanej techniki. Konsekwencją wymienionych powyżej zalet jest wciąż rosnąca popularność technik niekonwencjonalnych.

Oczywiste jest, że nowe przełomowe metody instalacji wymuszają powstanie nowej generacji rur z tworzyw sztucznych.

Większość nowoczesnych metod instalowania rur została opracowana tak, aby oprócz szybszej i tańszej instalacji, zredukować też do minimum zakłócenia w miejscu robót, co ma duże znaczenie w strefach zamieszkanych.

Nowe metody uprościły pracę, ale postawiły nowe wymagania wobec rur, które muszą charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością na zarysowania warstwy zewnętrznej i podwyższoną wytrzymałością na obciążenia punktowe w swojej wewnętrznej warstwie. W celu zastosowania nowych metod instalacji rur potrzebne są więc nowe produkty. Chodzi tu głównie o rury, które miałyby powierzchnię zewnętrzną wielokrotnie trwalszą od normalnej oraz wyższą odporność na obciążenie punktowe, tak aby zapewnić lepszą żywotność rur.

Technologia wytłaczania rur dwuwarstwowych polietylenowych na Plastpolu

Głównym kryterium doboru jest odporność na powolny wzrost pęknięć (SCG), np. przy technologii bez podsypki piaskowej podwyższona odporność na SCG powinna zapewnić oparcie się naciskom, czy tarciu o skały podczas instalacji. Uznaną metodą kontroli tego kryterium jest Próba Punktowego Obciążenia.

Rury wielowarstwowe spełniają nowe wymagania rynku. Europejski przemysł rur polietylenowych stworzył całą gamę rur wielowarstwowych, które spełniają nowe warunki instalacji i wyprodukowane są z super twardych poliolefin, a mianowicie polietylenu PE100 (PE100-RC). Doprowadziło to do poważnego wzrostu rynku specjalistycznych rur, który osiągnął znaczącą wielkość i penetrację w Europie. Oto bowiem od 80 proc. do 90 proc. zaprojektowanych i wyprodukowanych nowych systemów transportu wody i gazu bazuje obecnie na rurach z tworzyw sztucznych wykonanych w technologii wielowarstwowej.

Czynniki wspierające rozwój innowacyjności w technologii rur wielowarstwowych są wielowymiarowe. Oto bowiem rury wielowarstwowe oferują producentom możliwość wyróżnienia ich produktów na rynku i zaproponowania zoptymalizowanych rozwiązań dla końcowych użytkowników. Ta możliwość, połączona z dostępem do materiałów o wysokiej wytrzymałości, pozwala na zaprojektowanie najodpowiedniejszego rozwiązania z ekonomicznego punktu widzenia. Rury wielowarstwowe pozwalają znacznie zredukować koszty instalacji, zachowując przy tym ich integralność i trwałość.

Aby sprostać wymaganiom rynku zaprojektowanych zostało wiele rodzajów takich rur. Projekty te podzielić można na dwie grupy. Pierwsza z nich to rury z polietylenu ze zintegrowanymi funkcjonalnymi warstwami. Są to rury polietylenowe współwytłaczane czarne lub barwione, o tym samym MRS na zewnątrz i/lub wewnątrz rury (np. typowe rury 2-3 warstwowe zawierające PE100-RC). Druga rodzina to rury z polietylenu z warstwą zabezpieczającą. Są to rury polietylenowe z dodatkową warstwą z tworzywa termoplastycznego przylegającą, niezintegrowaną z rurą na jej zewnętrznej powierzchni (rury powlekane, np. PP).


brak
 

Kompletne linie do recyklingu, linie do wytłaczania rur, profili, płyt i folii, urządzenia do chłodzenia wody i powietrza procesowego, systemy centralnego podawania, urządzenia laboratoryjne, roboty i manipulatory, podajniki, suszarki, odwilżacze, dozowniki, młyny, sita, separatory, nawijarki do rur

Polska