Wytłaczanie rur dwuwarstwowych polietylenowych na Plastpolu

Wytłaczanie rur dwuwarstwowych…
O innowacyjnej na skalę światową technologii wytłaczania rur dwuwarstwowych polietylenowych o średnicach do 800 mm mówił podczas ostatnich targów Plastpol w Kielcach dr Massimiliano Vailati. System opracowała włoska firma Tecnomatic, której przedstawicielem jest spółka PTC Artur Szreder.

W ostatnim dziesięcioleciu warunki i techniki instalacji rur z tworzyw sztucznych podążały za trendem postępu technologicznego związanego z rozpowszechnieniem się nowych metod instalacyjnych. Początkowo instalowano za pomocą technik podsypki z otwartym korytem piaskowym i przy wypełnianiu do pewnej wysokości materiałem powtórnego użytku. Obecnie instalacje mogą odbywać się w technologii trenchless, czyli bez konieczności wykopu. Zainteresowanie nowymi technikami wzrasta, głównie dzięki rozwojowi rynku rur z tworzyw sztucznych, a także wielu korzyściom ekonomicznym i środowiskowym jakie niesie ta technika.

Nowe metody instalacji możemy podzielić na dwie kategorie: technologie trenchless (bezwykopowe) i technologie sandless bedding (bez podsypki piaskowej).

Technologia wytłaczania rur dwuwarstwowych polietylenowych na Plastpolu

Typowe metody w tej technologii to: pipe bursting, directional drilling, relining i ploughing-in. Dla wsparcia tej technologii powstała Międzynarodowa Organizacja dla Technologii Bezwykopowych. Rury instalowane w technologii bezwykopowej (TT) powinny być odporne na perforację pęknięć spowodowanych przez ostre obiekty znajdujące się w obsypce naturalnej.

W metodzie „bez podsypki piaskowej” Sandless Bedding do obsypania zainstalowanej rury wykorzystuje się materiał uzyskany podczas wykonywania wykopu. Pozwala to na znaczną oszczędność. Nie trzeba bowiem dostarczać z zewnątrz materiału do obsypania rury. Ponadto poprzez wykorzystanie materiału wcześniej wykopanego nie trzeba go wywozić z miejsca instalacji. Całkowita oszczędność może dochodzić nawet do 50 proc. kosztów instalacji. Jest to jednak zależne od rodzaju gleby, która może powodować większe naciski na rury.

Korzyści płynące z zastosowania technik niekonwencjonalnych to oszczędność kosztów, redukcja czasu instalacji, redukcja obszaru roboczego, ochrona środowiska oraz mniejsze zużycie energii.

Oszczędności dochodzące nawet do 60 proc. można osiągnąć poprzez zastąpienie tradycyjnych technik instalacyjnych technikami niekonwencjonalnymi. Czas instalacji uzależniony jest natomiast od obszaru i wymaganej jakości ukształtowania terenu. Używając niekonwencjonalnych technik instalacyjnych można też zredukować czas realizacji oraz znacznie zmniejszyć ilość zakłóceń spowodowanych hałasem, zanieczyszczeniem i utrudnieniami w ruchu. Ważną zaletą technik niekonwencjonalnych jest też redukcja przestrzeni na jakiej odbywają się prace instalacyjne. W ten sposób do przeprowadzenia robót wystarczają mniejsze przestrzenie, co implikuje mniejsze utrudnienia dla mieszkańców - w niektórych miastach ulice wybudowane mniej niż pięć lat temu nie mogą być otwierane dla prac instalacyjnych. Techniki niekonwencjonalne mają mniejszy wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie masy wykopywanej gleby podczas prac instalacyjnych. Techniki te mają także ograniczony wpływ na warstwę wodonośną, co zapobiega drenażowi terenu.
Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08