Wytłaczanie rur dwuwarstwowych polietylenowych na Plastpolu

Dzieje się to po to, aby ograniczyć wagę oraz masę przeznaczoną do grzania, a także zmniejszyć koszty narzędzi z powodu zmiany wielkości, umożliwić prosty montaż i demontaż oraz uczynić termoregulację wydajną w celu uzyskania maksymalnej samostabilności przepływu pod względem temperatury oraz zrównoważonej dystrybucji.

Ostatnim etapem prac nad opracowaniem technologii służącej do produkcji rur dwuwarstwowych o średnicach do 800 mm było stworzenie systemu termoregulacji głowicy. W tej fazie przystąpiono do dodania systemu grzania i termoregulacji. Działano w następujących warunkach: przy istniejących ograniczonych wymiarach, powierzchnia całkowita wynosiła około 5 mkw. Konieczność ogrzania do temperatury powyżej 200 st. C spowodowała, że wybrano koncepcję stworzenia sieci rozprowadzania, mając na uwadze jak wiele energii jest rozpraszanej do otoczenia.

Postanowiono wyeliminować marnotrawstwo polegające na tym, że aby kompensować rozpraszane ciepło, firma musiała koniecznie użyć mocy grzewczej, która jest znacznie wyższa niż moc potrzebna do utrzymania temperatury. Zdecydowano się na geometrycznie symetryczną dystrybucję i równość przepływu.

Technologia wytłaczania rur dwuwarstwowych polietylenowych na Plastpolu

W tym celu zdecydowano się na kilka rozwiązań. Wybrano niższej mocy grzałki, dokonano Izolacji zewnętrznej grzałek, termopary ustawiono zgodnie ze specyficznymi wymaganiami każdego z obszarów. Niektóre umieszczone są poziomo wewnątrz specjalnej obudowy z aluminium (ekranowanie). charakterystyczne punkty przesyłania ciepła regulowane są termicznie poprzez zastosowanie koncepcji bez chłodzenia, zamiast koncepcji z grzaniem. To przyczynia się do ustalenia i utrzymywania warunków prezentujących dostrzegalny poziom samostabilności cieplnej. Użyto też ochronny ekran izolacyjny. Część ta ma powierzchnię 0,6 mkw. i trzeba do niej dodać powierzchnię ponad 0,2 mkw. zajmowaną przez główki śrub, które częściowo przyczyniają się do efektu promieniowania.

Sześć termopar zostało umieszczonych wewnątrz głowicy, w końcowej części spirali. Są one ułożone pod kątem 60 st. i używane wyłącznie w celu odczytu temperatury. Celem jest wyświetlanie stanu cieplnego metalowej części, która współpracuje w rozchodzeniu się i kierowaniu dwoma przepływami. Ten stan cieplny powinien zostać doceniony zarówno jako wartość jak i jednorodność dystrybucji, którą należy połączyć z jednorodnym rozkładem wartości grubości. Jest to bardzo trudne dla asymetrii termicznej z odpowiadającą jej asymetrią przepływu. Gdy zrealizowany jest tylko jeden warunek, funkcja centrowania mechanicznego służy tylko do powtarzalnego centrowania przepływu, a nie do wyrównywania anomalii generowanych przez inne przyczyny.

Filozofia firmy Tecnomatic obejmuje również uważne odbieranie sygnałów i zarządzanie oparte na istotnych i obiektywnych faktach. Opis zmian w głowicy jest tylko częścią szerszej i bardziej kompletnej analizy, która analizuje całą ścieżkę przepływu, począwszy od granulki tworzywa do produktu finalnego w końcowym stadium produktu, z jego własnymi cechami charakterystycznymi i wymaganiami technicznymi dotyczącymi jakości.


brak
 

Kompletne linie do recyklingu, linie do wytłaczania rur, profili, płyt i folii, urządzenia do chłodzenia wody i powietrza procesowego, systemy centralnego podawania, urządzenia laboratoryjne, roboty i manipulatory, podajniki, suszarki, odwilżacze, dozowniki, młyny, sita, separatory, nawijarki do rur

Polska