Wzrósł światowy popyt na tworzywa sztuczne

Wzrósł światowy popyt na tworzywa… Stowarzyszenie PlasticsEurope opublikowało tradycyjny raport roczny, podsumowujący rok w przemyśle tworzyw sztucznych. Z wyliczeń organizacji wynika, że na świecie produkuje się obecnie 265 mln ton tworzyw.

Autorzy raportu zauważają, że branża tworzyw sztucznych odgrywa ważną rolę z punktu widzenia globalnego wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom w wielu sektorach gospodarki, m.in. w motoryzacji, przemyśle elektrycznym i elektronicznym, budownictwie oraz produkcji żywności i napojów.

- Tworzywa sztuczne to prawdziwi mistrzowie pod względem oszczędności zasobów, ponieważ jest to materiał pozwalający zaoszczędzić więcej surowców kopalnych, niż zużywa się do jego produkcji. Innymi słowy „więcej znaczy mniej”. Dla przykładu – zastąpienie tworzyw materiałami alternatywnymi spowodowałoby wzrost zużycia energii o 46 proc., wzrost emisji dwutlenku węgla również o 46 proc., a także oznaczałoby wzrost ilości odpadów w całej Unii Europejskiej o 100 mln ton rocznie – piszą przedstawiciele PlasticsEurope.

Można się spodziewać, że popularność tworzyw sztucznych jako materiału będzie wzrastać, ponieważ dzięki swoim unikalnym właściwościom będzie on znajdować coraz więcej innowacyjnych zastosowań. Długoterminowo w skali światowej prognozowany jest 4% wzrost zużycia per capita. Pomimo wysokiego wskaźnika wzrostu w Azji i nowych krajach członkowskich UE, zużycie na mieszkańca utrzymuje się tam na znacznie niższym poziomie niż w bardziej rozwiniętych regionach przemysłowych. Jednak i w tych bardzo uprzemysłowionych regionach można spodziewać się wzrostu nieco powyżej wskaźnika PKB, co oznacza możliwość dalszego rozwoju branży.

W 2010 r. (raporty PlasticsEurope zawsze mają kilkumiesięczne opóźnienie w porównaniu z czasem ich publikacji, co związane jest z procedurą zbierania danych) światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrosła w stosunku do roku 2009 o 15 mln ton osiągając wielkość 265 mln ton. Jest to potwierdzenie długoterminowej prognozy wzrostu produkcji tworzyw, kształtującego się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat na poziomie 4,5 proc. rocznie. W 2010 r. produkcja tworzyw sztucznych w Europie osiągnęła 57 mln ton i było to 22 proc. światowej produkcji.

Warto też zaznaczyć, że przemysł tworzyw w krajach Unii Europejskiej odrabiał straty spowodowane kryzysem, który rozpoczął się w 2008 r. Producenci osiągnęli obroty w wysokości 104 miliardów euro, odnotowując wzrost o 17 proc., natomiast obroty branży przetwórczej wyniosły 203 miliardów euro – wzrost o 9,5 proc. Przemysł tworzyw sztucznych, łącznie z producentami urządzeń dla tej branży, pomimo spadku zatrudnienia w stosunku do 2008 r., wciąż zapewnia miejsca pracy dla około 1,6 mln mieszkańców Europy. Poza tym, z branżą tworzyw sztucznych powiązane są miejsca pracy w innych sektorach, takich jak produkcja sprzętu sportowego, urządzeń elektrycznych, czy też urządzeń i sprzętu medycznego.

Poniżej, na wykresie prezentujemy zapotrzebowania na tworzyw sztuczne zgłaszane przez kraje Unii Europejskiej oraz Szwajcarię i Norwegię (dane w tysiącach ton).

Popyt na tworzywa sztuczne w Europie


Czytaj więcej:
Analiza 291
Rynek 882

Reportaże

Forum