Wzrosła sprzedaż Radpolu

Wzrosła sprzedaż Radpolu
Grupa Radpol po 9 miesiącach br. wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 157,50 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowana EBITDA Radpolu po 3 kwartałach 2014 r. wyniosła 23,36 mln zł (wobec 23,05 mln zł rok wcześniej), zaś zysk netto wyniósł 10,98 mln zł.

W analogicznym okresie 2013 r. Radpol odnotował skonsolidowany zysk netto o wartości 12,28 mln zł, którego częścią był jednak nadzwyczajny zysk w wysokości 4,1 mln zł osiągnięty przez Radpol w czerwcu 2013 r. z tytułu okazjonalnego nabycia Finpolu. Po skorygowaniu danych o to jednorazowe zdarzenie, skonsolidowany zysk netto Radpolu po 3 kwartałach 2014 r. wzrósł o 35 proc. r/r, zaś EBITDA o 24 proc. Radpol odnotował w tym okresie wzrost sprzedaży krajowej o 29 proc. r/r oraz wzrost eksportu o 10 proc. r/r.

- Wyniki potwierdzają konsekwentny rozwój naszego biznesu, który przekłada się nie tylko na wzrosty sprzedaży, ale także na zwiększanie zysku netto - mówi Krzysztof Pióro, prezes zarządu Radpol SA. - Przy wyłączeniu z wyników 2013 r. nadzwyczajnego zysku, jaki osiągnęliśmy wówczas w związku z przejęciem Finpolu na bardzo korzystnych warunkach, można wprost porównać wyniki, jakie osiągamy na naszej podstawowej działalności. Wnioski jednoznacznie pokazują dynamiczny wzrost przychodów rok do roku i jeszcze szybszy wzrost na poziomie zysku netto. Jest to efektem zaawansowanych technologii, jakie wykorzystujemy w naszych fabrykach, co pozwala nam konkurować jakością z zachodnimi producentami, a jednocześnie osiągać satysfakcjonujące marże. W przypadku najwyżej rentownych produktów sieciowanych radiacyjnie nasza marża brutto za trzy kwartały tego roku sięgnęła 46 proc. Należy pamiętać, że jesteśmy jedynym w Polsce producentem wykorzystującym na skalę przemysłową akceleratory elektronowe i jednym z niewielu w Europie, co przekłada się na unikatowość oferowanych przez nas produktów.

Sprzedaż zagraniczna grupy Radpol po 3 kwartałach br. wyniosła 14,98 mln zł, co stanowiło wzrost o 1,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównymi rynkami eksportowymi były w tym czasie Włochy, Białoruś, Litwa, Estonia i Finlandia - do krajów tych trafiła ponad połowa eksportu grupy. Znaczącą sprzedaż w ciągu 9 miesięcy br. Radpol notował też w Czechach, Danii, na Słowacji, w Niemczech czy w Szwajcarii. Kluczowymi produktami eksportowymi były wysokomarżowy osprzęt termokurczliwy, izolatory z Elektroporcelany i systemy rurowe.

Zwiększenie sprzedaży grupy Radpol w 3 kwartałach br. o 33,03 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego było przede wszystkim efektem znaczącego wzrostu na systemach ciepłowniczych - o 17,59 mln zł w wyniku konsolidacji Finpolu przejętego w czerwcu 2013 r. Istotnie wzrosła też w tym okresie sprzedaż systemów rurowych - o 9,52 mln zł w związku z zakończeniem w tym roku modernizacji zakładu Rurgaz. Po 9 miesiącach br. grupa odnotowała również zwiększenie sprzedaży rok do roku wyrobów termokurczliwych o 2,46 mln zł oraz słupów o 2,47 mln zł, a także wzrosty na sprzedaży osprzętu kablowego (0,71 mln zł) i przewodów (0,61 mln zł).

W ostatnich 6 latach Radpol zrealizował program inwestycyjny o wartości 140 mln zł. W ciągu 9 miesięcy 2014 r. Radpol zainwestował 11,72 mln zł w rozwój mocy produkcyjnych, usprawnienie systemu sprzedaży i procesu zarządzania. Do końca roku grupa zamierza jeszcze zainwestować 1,4 mln zł. Planowane jest m.in. zakończenie wdrożenia systemu klasy ERP, który ma przynieść zwiększenie marży EBITDA o przynajmniej 0,6 mln zł rocznie. Zgodnie ze strategią budowania spółki wielozakładowej do końca roku ma również nastąpić połączenie spółki Wirbet z Radpolem. W Radpolu jako zakłady funkcjonują już przejęte wcześniej Elektroporcelana Ciechów i Rurgaz.

Czytaj więcej: Rury 75 Wyniki finansowe 280

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska