Wzrosły zyski Radpolu

Wzrosły zyski Radpolu
W 2013 r. Grupa Radpol odnotowała 15-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 178,41 mln zł wobec 155,51 mln zł rok wcześniej. Spółka zwiększyła także zysk netto do 15,31 mln zł (wzrost o 23 proc.), przy wzroście EBITDA do poziomu 29,37 mln zł w 2013 z 25,64 mln zł w 2012 r.

- Mimo zmniejszenia wydajności produkcji w minionym roku w zakładzie Rurgaz w związku z realizacją znaczącej inwestycji, odnotowaliśmy wzrost skali działalności jako grupa oraz zwiększenie zysku netto - mówi Krzysztof Pióro, prezes zarządu Radpol SA. - Duży wpływ na to miało przejęcie w czerwcu 2013 r. spółki Finpol Rohr. Jednocześnie zwiększyliśmy sprzedaż w Polsce i za granicą wysokomarżowych produktów termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie, które są flagowymi wyrobami naszej fabryki w Człuchowie. Obniżenie produkcji w Rurgazie przełożyło się także na zmniejszenie eksportu systemów rurowych, mimo to utrzymaliśmy sprzedaż zagraniczną grupy na zbliżonym poziomie co rok wcześniej, dzięki zwiększeniu eksportu innych produktów. Jego wartość w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 17,2 mln zł.

Na uwagę zasługuje wzrost poziomu eksportu produktów Radpolu, zwłaszcza do Włoch (o 107 proc.), Danii (o 87 proc.) i Szwajcarii (wzrost o 193 proc.). Wśród wydatków firmy znaczące miejsce zajął zakup Finpol Rohr, który pochłonął 10,1 mln zł. Inwestycje w rozwój spółki wyniosły 21,58 mln zł, z czego większość środków - aż 16,63 mln zł - wydano na przebudowę fabryki Rurgazu, kolejne 3,05 mln zł Radpol zainwestował w zakładach w Człuchowie i Ciechowie, a 1,78 mln zł w modernizację w Wirbecie.

- Inwestycje zrealizowane w 2013 r. pozwalają bardzo optymistycznie patrzeć na perspektywy zwiększania naszych przychodów i podnoszenia rentowności - kontynuuje Pióro. - W pierwszym półroczu 2014 uruchomimy bardzo nowoczesną linię produkcyjną w Rurgazie, która umożliwi nam produkcję rur preizolowanych, także z barierą antydyfuzyjną, w pełnym zakresie średnic, aż do wymiaru 1000 mm. Są to wysoce innowacyjne produkty, generujące najwyższe marże w tej grupie asortymentowej. Ponadto, dzięki wdrożeniu zmian w technologii produkcji w człuchowskiej fabryce Radpolu pod koniec ubiegłego roku, staliśmy się producentem wyrobów termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie o dużych średnicach. Spodziewamy się, że w kolejnych latach mufy o średnicach 710 mm i 800 mm wytwarzane w tej technologii staną się jednym z naszych głównych produktów eksportowych, co będzie mieć dalszy pozytywny wpływ na wyniki. Ponadto, dzięki przejęciu w połowie minionego roku Finpol Rohr oraz synergiom osiąganym pomiędzy tą spółką i naszymi zakładami w Człuchowie i Kolonii Prawiedniki koło Lublina staliśmy się dostawcą kompleksowych przesyłowych systemów ciepłowniczych. Oceniając perspektywy wzrostu naszej grupy, należy też pamiętać, że w 2013 r. konsolidowaliśmy przychody Finpolu tylko za drugie półrocze, co znajdzie przełożenie na wzrost wyników w 2014 r. Dodatkowe przychody i zwiększenia marż spodziewamy się osiągać w związku z synergiami, jakie jesteśmy w stanie zrealizować w ramach grupy oraz wzmocnieniem naszej pozycji przetargowej dzięki oferowaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań.

Grupa Radpol jest producentem instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 274 Rury 75

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska