Wzrost inwestycji w branży tworzyw sztucznych wynosi 25 proc. rocznie

Polska jest największym rynkiem chemicznym spośród wszystkich nowych państw, które weszły w skład Unii Europejskiej. Jednak produkcja, przypadająca na ten sektor wciąż nie robi wielkiego wrażenia w porównaniu z krajami zachodniej Europy. Ma to przełożenie także na makroekonomiczną sytuację na rynku tworzyw sztucznych, chociaż wzrost inwestycji w branży tworzyw sztucznych wynosi 25 proc. rocznie. W tym tekście prezentujemy tylko najważniejsze dane statystyczne. O konkretnych inwestycjach poszczególnych firm staramy się bowiem informować na bieżąco.

Aktualnie zużycie tworzyw sztucznych w Polsce wynosi jedynie 60 kg per capita. Jest to rezultat blisko dwukrotnie słabszy niż ma to miejsce w starych krajach UE. Roczny wzrost rynku tworzyw sztucznych do 2010 r. szacowany jest na ok. 5 proc.

W tej chwili bilans handlowy na rynku tworzyw sztucznych w Polsce kształtuje się następująco: import osiągnął w ubiegłym roku wartość ok. 4,8 mln euro, eksport 2,4 mln euro, więc tym samym bilans był ujemny i wyniósł – 2,36 mln euro. Warto też wspomnieć, że wzrost eksportu tworzyw sztucznych w Polsce w poprzednim roku wyniósł ponad 20 proc. w stosunku do 2005 r. Jednocześnie roczny wzrost inwestycji w ciągu ostatnich pięciu lat kształtował się na poziomie 25 proc. rocznie.

Jeśli chodzi o handel zagraniczny wszystkimi chemikaliami, szczególnie tymi z portfolio Wielkiej Syntezy Chemicznej, to daje się zauważyć tendencję rosnącego deficytu, który występuje pomimo rozwijającego się eksportu. Średnio eksport w ostatnich pięciu latach wzrastał rocznie o ponad 20 proc., natomiast import o ponad 10 proc. Minusowy bilans wymiany handlowej rośnie jednak w liczbach bezwzględnych. Rok temu wyniósł on ponad 5 mld euro.

Ważne jest, że rentowność netto na rynku tworzyw sztucznych w latach 2005-2006 wyniosła 4,8 proc., a to czyni tę branżę jedną z najbardziej rentownych w kraju.

Wedle ocen fachowców najbardziej perspektywiczne obszary rynku, korzystającego z produkcji tworzyw sztucznych, to: opakowania, wyroby z tworzyw sztucznych na potrzeby AGD, tworzywa sztuczne dla budownictwa, polimery konstrukcyjne i specjalne (PA, PET, PMMA, ABS, itp.), tworzywa biodegradowalne, a także folie, opakowania barierowe, wielowarstwowe i kompozytowe. Jeśli chodzi natomiast o aktualną strukturę zużycia tworzyw sztucznych, to jest ona następująca: przemysł opakowaniowy (37,2 proc.), budownictwo (18,5 proc.) przemysł elektryczny (8,5 proc.), przemysł samochodowy (8,0 proc.), przemysł ciężki i maszynowy (5,8 proc.), przemysł AGD (20,1 proc.), rolnictwo (1,9 proc.).