ZA w Tarnowie z nową nazwą

ZA w Tarnowie z nową nazwą
W poniedziałek Krajowy Rejestr Sądowy zatwierdził zmiany w treści statutu spółki. Oficjalna nazwa tarnowskich zakładów brzmi odtąd: Grupa Azoty Spółka Akcyjna. Zmiany zostały uchwalone w marcu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zatwierdzone w tym samym miesiącu przez radę nadzorczą spółki.

Zastąpienie dawnej nazwy nową ma na celu lepszą identyfikację zakładów jako spółki dominującej w Grupie Azoty, w skład której wchodzą: Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Puławy, ATT Polymers GmbH oraz spółki logistyczne i wsparcia produkcyjnego, głównie o charakterze usługowym. Ujednolicenie nazewnictwa ma także znaczenie ekonomiczne, ponieważ posiadanie jednego znaku towarowego wiąże się z obniżeniem kosztów.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8