Zachem wydzielił segment pianek

Zachem wydzielił segment pianek… Ciech przejął od Zachemu jego segment pianek poliuretanowych i powołał spółkę Ciech Pianki. Wartość tej transakcji wyniosła 57 mln zł.

Celem przeprowadzonej operacji była poprawa płynności zlokalizowanych w Bydgoszczy zakładów, które w ostatnim czasie mocno podupadły.

Wyodrębnienie segmentu pianek poliuretanowych było zatem jednym z elementów działań restrukturyzacyjnych podjętych wobec Zachemu, którego Grupa Ciech jest właścicielem. Tym samym więc nowa spółka Ciech Pianki będzie specjalizować się w produkcji i sprzedaży pianek PUR.

Zachem był do tej pory jedyną spółką chemiczną na świecie, która produkuje jednocześnie toluenodiizocyjanian (TDI) oraz pianki. Wytwarzanie obydwu tych produktów, zdaniem szefostwa Ciechu winno przebiegać jednak rozłącznie, bo tylko to pozwala zwiększyć przejrzystość struktury kosztów. Stąd decyzja o wydzieleniu obydwu segmentów.

Warto zaznaczyć, że toluenodiizocyjanian znajduje zastosowanie przede wszystkim w wytwórniach pianek poliuretanowych. TDI jest oferowane na rynku światowym przez Ciech. Kolejnym ważnym produktem Zachemu jest epichlorohydryna (EPI). Podobnie, jak w przypadku TDI, spółka jest wyłącznym producentem tego surowca w Polsce. Służy on głównie do produkcji żywic epoksydowych i jest oferowany również na rynku globalnym.

Plan restrukturyzacji Zachemu zakłada ponadto sprzedaż części PVC. Aktywem tym są zainteresowani inwestorzy zewnętrzni i. Gdyby doszło do takiego scenariusza, wówczas w Zachemie pozostałby jedynie biznes związany z TDI i EPI. Ponadto Zachem chce sprzedać również firmowe nieruchomości o powierzchni ponad 100 hektarów wyceniane na 50 - 70 mln zł.

Czytaj więcej:
Rynek 937

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska