Zakład Tworzyw Sztucznych Gamrat ukarany

Kary o łącznej wysokości ponad 10 milionów złotych nałożył Prezes UOKiK na uczestników niedozwolonego porozumienia – pięciu przedsiębiorców działających na rynku budowlanym, w tym Zakład Tworzyw Sztucznych Gamrat. Bezprawna praktyka trwała kilka lat.

Gamrat, to firma z 70 letnią tradycją. Jest jednym z największych przetwórców tworzyw sztucznych w kraju, liczącym się w Europie. Przedmiotem jej działalności jest przetwórstwo tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa oraz produkcja wyrobów dla przemysłu obronnego.

Postępowanie antymonopolowe w stosunku do niej i czterech innych firm zostało wszczęte w listopadzie 2005 r. W jego toku Urząd ustalił, że nielegalne porozumienie zawarło pięciu przedsiębiorców działających na rynku sprzedaży rynien – Zakład Tworzyw Sztucznych Gamrat, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Gamart, Śląskie Centrum Handlowe PVC Gamrat, Budmech, oraz Grupa Polskie Składy Budowlane.

Jak ustalił UOKiK, inicjatorem zakazanego prawem porozumienia był właśnie Zakład Tworzyw Sztucznych Gamrat.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że w maju 2001 r. producent systemów rynnowych zawarł porozumienie z czterema dystrybutorami ustalając ceny sprzedaży oferowanych towarów.

W umowach lub aneksach do nich uzgodniono maksymalną wysokość rabatu, do dalszej odsprzedaży uzależnionego m.in. od miesięcznej wielkości zakupów. Inicjator porozumienia przewidział sankcje za nieprzestrzeganie wyznaczonego limitu. Ponadto zastrzegł sobie możliwość kontroli uczestników porozumienia poprzez prawo wglądu do wystawianych przez nich faktur.

Zdaniem Prezesa UOKiK stosowanie systemu rabatów oznaczało w rzeczywistości ustalenie ceny minimalnej produktu, poniżej której nie mogli zejść sprzedawcy. W rzeczywistości koszty zawartego niezgodnie z prawem porozumienia ponieśli wszyscy uczestnicy rynku. Sprzedawcy zostali pozbawieni zdolności do kształtowania cen sprzedawanych produktów, a konsumenci wyboru najtańszego produktu.

Za udział w porozumieniu, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, grożą sankcje finansowe sięgające 10. proc. ubiegłorocznego przychodu. Na przedsiębiorców, którzy zawarli niedozwolone porozumienie, UOKiK nałożył łącznie kary w wysokości ponad 10 mln zł.

Prezes Urzędu nałożył następujące kary: Zakład Tworzyw Sztucznych Gamrat (1,51 mln zł), Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Gamart (398,3 tys. zł), Śląskie Centrum Handlowe PVC Gamrat (45,8 tys. zł), Budmech WT W. Łojewski i Syn (226,8 tys. zł), Grupa Polskie Składy Budowlane (7,98 mln zł).

Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje prawo odwołania się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj więcej: Prawo 237

brak
 

Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów dla budownictwa z branży tworzyw sztucznych

Polska