Zarząd ZAT S.A. VI kadencji - wybrany

Zarząd ZAT S.A. VI kadencji… Zakończył się konkurs na stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Produkcji, Techniki i Rozwoju oraz Członka Zarządu ds. Ekonomiki i Handlu w ZAT S.A.

Dzisiaj, 18 maja br. Rada Nadzorcza ZAT S.A. podjęła uchwały o powołaniu na stanowisko:
  • Prezesa Zarządu – Ryszarda Ścigały,
  • Członka Zarządu ds. Produkcji, Techniki i Rozwoju – Franciszka Bernata,
  • Członka Zarządu ds. Ekonomiki i Handlu – Marii Mondel-Watrak.
Oznacza to pracę zarządu ZAT S.A. VI kadencji w 3-osobowym, niezmienionym składzie.

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego było wymogiem ustawowym wynikającym z upływu 3-letniej kadencji kierowania ZAT S.A. przez Zarząd V Kadencji (Zarząd powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dniem 19 kwietnia 2002; 3-letnia kadencja minęła 19 kwietnia br). Konkurs ogłoszono 7 kwietnia, na 22 kwietnia wyznaczono termin przyjmowania zgłoszeń, 13 maja odbyło się przesłuchanie kandydatów. Rada Nadzorcza dokonywała wyboru na poszczególne stanowiska w zarządzie drogą głosowania i podjęcia uchwał.

O stanowiska w zarządzie tarnowskich Azotów ubiegało się na pierwszym etapie – przyjmowania zgłoszeń - 6 kandydatów i wszystkie oferty złożone zostały przez pracowników ZAT S.A. RN w obecności notariusza, na posiedzeniu 25 kwietnia br. zatwierdziła do dalszego postępowania listę 5 z nich uznając, że jeden z kandydatów nie spełnił stawianych wymogów formalnych. W miniony piątek przed RN prezentowało się, po wycofaniu się z konkursu jednej osoby, ostatecznie 4 kandydatów. Spośród nich Rada dokonała wyboru zarządu ZAT S.A. na VI kadencję.

Czytaj więcej: