Zarząd ZAT S.A. VI kadencji - wybrany


Notki biograficzne:

Ryszard Ścigała w roku 1987 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej. Z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A związany jest od ponad 20 lat. Kierował Pracownią Badań Strukturalnych - był Głównym Specjalistą ds. Ochrony Środowiska - Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego. Od lipca 2001 r. pełnił funkcję Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Sprawował funkcję członka Kapituły międzynarodowego programu ochrony środowiska "Responsible Care" - Odpowiedzialność i Troska. Walnie przyczynił się do skreślenia Firmy z listy 80-ciu przedsiębiorstw uciążliwych dla środowiska. Obecnie Wiceprzewodniczący Rady PIPCh. Ponadto członek Rady Programowej miesięcznika „Chemik", członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolski, członek Rady Gospodarczej Miasta i Powiatu Tarnowskiego, członek Zespołu Doradców Strategicznych Instytutu Chemii Przemysłowej, członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej, członek Rady Programowej miesięcznika „Przemysł chemiczny"; od 2004 Wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej.

Maria Mondel-Watrak ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Z Firmą związana jest od 1989 roku. Pracowała kolejno w Biurze Sprzedaży, Dziale Eksportu Towarowego i w Dyrekcji Handlowej. Do stycznia 2001 roku pełniła w Firmie funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych. W latach 1995-2000 w Navitrans Sp. z o.o., była członkiem, a następnie przewodniczącą Rady Nadzorczej. W latach 1995-2000 zajmowała stanowiska w Radach Nadzorczych w: PT „Czarny Potok” Krynica, Navitrans Sp. z o.o. Gdynia oraz w Zarządzie TAW Trade Corporation PTE Ltd. Singapur.

Franciszek Bernat jest absolwentem wydziału mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie - kierunek Doskonalenie Kadr Kierowniczych, oraz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki - kierunek Audyting Energetyczny w Przemyśle. Z Firmą związany jest od 1971 roku. Przed restrukturyzacją w Firmie, pełnił funkcję Kierownika Technicznego. Posiada na swoim koncie kilkanaście projektów racjonalizatorskich.

źródło: Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A., Biuro Public Relations

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8