Zarząd ZAT S.A. VI kadencji - wybrany


„Zarząd pozostaje w tym samym składzie, w którym funkcjonowaliśmy przez ostatnie lata. Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone zgodnie z wszystkimi procedurami, wzięliśmy pod uwagę zarówno kwalifikacje osób, które startowały na te stanowiska, jak i ich dotychczasowe doświadczenia. Wszystkie kryteria zostały przez nas dokładnie przeanalizowane. Myślę, że spośród osób które startowały, wybór który podjęliśmy jest uzasadniony.
Nowy Zarząd VI Kadencji, będzie musiał poradzić sobie z przyszłością Firmy – czy w drodze inwestora, który przyjdzie z oczekiwaną prywatyzacją, czy być może w jakimś innym kształcie. Liczymy na to, że pojawi się inwestor, który nie tylko wspomoże ZAT S.A., ale również będzie pozytywnie oddziaływał na całe miasto Tarnów. Osoby, które startowały na stanowiska w Zarządzie, były pytane także, na drodze kwalifikacyjnej, o sytuację w której nie pojawiłby się inwestor i jakie były by ich działania.
Co nas przekonało do wyboru tego Zarządu? Mogę powiedzieć, że zmiany osobowe w takim momencie, w tak dużej firmie, która stoi przed ogromnym wyzwaniem, nie byłyby korzystne. Dlatego, właśnie ta znajomość Firmy, która cechuje obecny Zarząd, jest bardzo dużym plusem, aby proces prywatyzacji, znalezienia inwestora i współpracy z nim, powiódł się. I to moim zdaniem jest atutem tych osób, poza tym oczywiście dotychczasowe doświadczenia i zdecydowanie lepsze wyniki Firmy w porównaniu z ubiegłymi latami.” - Katarzyna Ranc – Dobrzańska – przewodnicząca RN w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z ramienia Skarbu Państwa.

ZAT S.A. nie są jedyną firmą sektora wielkiej syntezy chemicznej, w której prowadzono postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesów zarządów i członków zarządów. Konkursy odbyły się w: bydgoskim ZACHEM-ie (ponownie prezesem zarządu został Henryk Nierebiński) i w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie (prezesem wybrano dotychczasowego prezesa Jerzego Majchrzaka).

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8