Zdecentralizowany recykling odpadów tworzyw sztucznych

Zdecentralizowany recykling…

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu odpadów plastikowych może być decentralizacja systemów recyklingu tworzyw sztucznych. Obecnie staje się to możliwe dzięki opatentowanej technologii niemieckiej firmy Biofabrik. Modułowe urządzenia WASTX Plastic są już dostępne na polskim rynku dzięki toruńskiej firmie Monomer.

Problem odpadów z tworzyw sztucznych wciąż narasta i zyskuje coraz większą uwagę mediów. W  związku z tym przemysł stanął przed wyzwaniem prowadzenia działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i powstaje coraz więcej inicjatyw niektórych przedsiębiorstw, których celem jest zwiększenie i poprawa skuteczności systemów zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów. Istnieje wiele systemów, które są wdrażane w celu usprawnienia systemów recyklingu.

Sytuacja związana z epidemia koronawirusa spowodowała, że kwestie zarządzania recyklingiem zostały niejako odłożone na bok, przynajmniej w przestrzeni medialnej. Jednak wciąż należą one do problemów najbardziej istotnych dla sektora tworzyw sztucznych, który należy pilnie przestawić z gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Celem GOZ jest unikanie generowania odpadów, ponowne wykorzystywanie produktów i odzyskiwanie zasobów. Przedsiębiorstwa potrafiące zapewnić rozwiązania ułatwiające transformację w kierunku cyrkularności, będą dysponowały wyjątkową przewagą konkurencyjną wynikającą z możliwości gospodarczych, jakie oferuje gospodarka o obiegu zamkniętym.

Powstało już wiele systemów, które są wdrażane w celu usprawnienia systemów recyklingu, jednak do tej pory nie opracowano jeszcze naprawdę skalowalnego rozwiązania, które umożliwiałoby zdecentralizowane przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie staje się to możliwe dzięki opatentowanej technologii niemieckiej firmy Biofabrik.

Modułowe urządzenie, które można postawić na terenie firmy klienta, pozwala na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w nadający się do handlu olej bazowy, który może być również wykorzystywany bezpośrednio na miejscu jako źródło energii.

WASTX Plastic charakteryzuje się modułową, zdecentralizowaną i skalowalną konstrukcją. Każdy moduł WASTX Plastic przetwarza do 1000 kilogramów zmieszanych plastikowych odpadów dziennie - mieści się on w standardowym kontenerze morskim. System można rozbudować do 5 kontenerów -  moduły można ze sobą łączyć szeregowo zwiększając przepustowość linii technologicznej.

wastx-plastic

Grupa firm pod wspólną nazwą Biofabrik z siedzibą w Rosendorf niedaleko Drezna została założona w 2011 roku z prostą misją: ulepszać świat, w którym żyjemy. Interdyscyplinarny zespół pracowników od dekady jest zaangażowany w rozwiązywanie niektórych z największych wyzwań stojących przed naszą planetą w sposób zrównoważony zarówno pod względem środowiskowym i ekonomicznym.

Jak informuje Biofabrik prototyp urządzenia WASTX Plastic spełnił w ubiegłym roku wszystkie wymagania dotyczące przejścia do produkcji seryjnej. W grudniu ub. r. wyłączny przedstawiciel handlowy BIOFABRIK w Wielkiej Brytanii, QM Recycled Energy (QMRE), otrzymał pierwsze pilotażowe urządzenia WASTX Plastic, które obecnie działają na terenie firmy w Longfield w hrabstwie Kent. 

- Posiadając ponad 40-letnie doświadczenie w tradycyjnym recyklingu tworzyw sztucznych wciąż poszukuję przełomowego rozwiązania problemu odpadów plastikowych. Moim celem jest znalezienie sposobu na zwiększenie możliwości recyklingu w Wielkiej Brytanii, ponieważ jako wyspa mamy ogromny problem z odpadami z tworzyw sztucznych - mówi Tim Pearce, dyrektor generalny QMRE. - WASTX Plastic to mała i kompaktowa maszyna, którą można zainstalować w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu urządzeniu po prostu wyprzedzasz resztę świata. 

Kwestii pierwszej, pilotażowej linii Wastx Plastics w Wielkiej Brytanii poświęciła swój raport specjalny ogólnobrytyjska stacja telewizyjna BBC, nazywając linię Biofabrik, rewolucyjnym urządzeniem.

Marta Lenartowicz-Klik
Marta Lenartowicz-Klik

Wysłany: 2021-01-26 14:56:50

W obecnym systemie gospodarowania odpadami, czy to komunalnymi czy zakładowymi, brak jest typowych instalacji do recyklingu, które najlepiej  poradziłyby sobie z każdego rodzaju tworzywem tu i teraz. Poszukuje się zatem nowych rozwiązań, które będą zaawansowane technologicznie i nieprzewymiarowane. Wydaje się, że warto przyjrzeć się temu ciekawemu rozwiązaniu.