Zdecentralizowany recykling odpadów tworzyw sztucznych

Co oferuje urządzenie firmy Biofabrik? 

Modułowy WASTX Plastic przetwarza poużytkowe materiały odpadowe, takie jak HDPE, LDPE i PP, na wysokoenergetyczne paliwo. Odpady tworzyw są rozkładane w jednym procesie, destylowane i przetwarzane na paliwo lub, w razie potrzeby, w energię elektryczną. Odpady mogą być zmieszane; dopuszczalny jest szereg wtrąceń innych tworzyw, także zanieczyszczenia organiczne.

Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w młyn, który rozdrobni odpady do odpowiedniej wielkości. Można w nim zainstalować również podajnik odmierzający porcję odpadów zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Materiał następnie podawany jest do reaktora, w którym zostaje ogrzany do temperatury 600 °C i depolimeryzowany.

W separatorze resztki pozostałe z pirolizy opadają w dół, a frakcje lotne unoszą się w górę i są kondensowane. W wyniku tego procesu powstają 3 frakcje - pył węglowy (odpad), gaz pyriolizowy, który można użyć do zasilania całej instalacji (zapewni 75% zapotrzebowania na energię) oraz produkt właściwy czyli olej.

Produkty o bardzo krótkim łańcuchu (stałe gazy) są spalane bez uszkodzeń w palniku awaryjnym, jeśli nie mogą być użyte na miejscu do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej.

Cały system jest kontrolowany w zautomatyzowany sposób i może być monitorowany przez operatora na miejscu lub zdalnie.

wastx-plastic-process-steps

Najnowsza technologia Biofabrik jest już dostępna w Polsce, a to za sprawą młodej, toruńskiej firmy Monomer istniejącej na rynku od stycznia 2019 roku. Jej głównym kierunkiem działalności jest handel tworzywami sztucznymi z recyklingu na rynku Unii Europejskiej. Monomer jako firma pierwszego wyboru jeśli chodzi o dobór i dostawy surowców z recyklingu, specjalizuje się w dostarczaniu płatków PET i regranulatów PP. 

- Zauważamy coraz większą potrzebę stosowania materiałów z recyklingu, jak i powiększającą się świadomość ekologiczną pośród konsumentów i producentów. Poprzez poszukiwanie właściwych surowców wtórnych dla naszych klientów, chcemy zwiększyć ich konkurencyjność na rynków tworzyw, przy okazji przyczyniając się do zmniejszenia ilość odpadów krążących w środowisku - mówi Maciej Sułkowski, właściciel firmy Monomer.

Maciej Sułkowski od dawna interesuje się technologią pirolizy i m. in. z tego powodu zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność zaprezentowanej przez Niemców metody. Pod koniec ubiegłego roku rozmowy handlowe pomiędzy Monomerem a Biofabrik zostały zakończone podpisaniem umowy o współpracy. W jej efekcie firma Monomer stała się wyłącznym dystrybutorem linii technologicznej Wastx Plastic na terenie Polski.

- Czynnikiem, który znacząco może wpłynąć na rozwój recyklingu tworzyw sztucznych, są technologie które umożliwiałyby firmom przetwarzanie odpadów w miejscu, w którym one powstają. Tego typu urządzeń brakuje na naszym rynku - wyjaśnia Maciej Sułkowski.

- Do tej pory spora cześć odpadów stanowiła problem dla firm, musiały one pozbywać się ich wywożąc na wysypisko lub do spalarni. Teraz będą mogły je same zagospodarować, dodatkowo na tym zarabiając.

Zapytałem szefa firmy Monomer, czy widzi potencjał dla takich urządzeń jak Wastx Plastic na polskim rynku? - Jako że bazą surowcową do urządzenia WASTX Plastic są szeroko pojęte poliolefiny, a odpadów z tych tworzyw jest procentowo najwięcej, zastosowanie technologii firmy Biofabrik jest bardzo szerokie. Zaczynając od firm produkcyjnych, firm recyklingowych, miejskich przedsiębiorstw oczyszczania, kończąc na dużych sieciach marketów, gdzie jednym z głównych generowanych odpadów są folie. 

Toruńska firma aktywnie rozwija swoją działalność w zakresie współpracy z Biofabrik. Już w kwietniu bieżącego roku Monomer zamierza uruchomić pierwszą linię WASTX Plastic w Polsce, która będzie przerabiać odpady powstające w recyklingu butelek PET.

A jak wyglądają najbliższe plany firmy Monomer?

- Planem na najbliższe lata jest przekonanie jak największej liczby klientów do wartości, jaką oferuje technologia Biofabrik. Stworzenie ogólnopolskiej sieci linii Biofabrik znacząco może zmienić nie tylko krajobraz dotyczący odpadów, ale tez mocno przyczyni się do wzrostu produkcji jak i zastosowania alternatywnych źródeł energii w Polsce. Myślę, że ten cel jest na tyle ambitny i wartościowy, że warto iść w tym kierunku skupiając na tym wszystkie swoje siły - odpowiada Maciej Sułkowski.

Już 28 stycznia 2021 roku, o godzinie 10.00 odbędzie się video-prezentacja online linii WASTX Plastic działającej w Niemczech. Zainteresowani uczestniczeniem w tym wydarzeniu proszeni są o wysłanie zgłoszenia na e-mail: biofabrik@monomer.com.pl

Jacek Leszczyński


Marta Lenartowicz-Klik
Marta Lenartowicz-Klik

Wysłany: 2021-01-26 14:56:50

W obecnym systemie gospodarowania odpadami, czy to komunalnymi czy zakładowymi, brak jest typowych instalacji do recyklingu, które najlepiej  poradziłyby sobie z każdego rodzaju tworzywem tu i teraz. Poszukuje się zatem nowych rozwiązań, które będą zaawansowane technologicznie i nieprzewymiarowane. Wydaje się, że warto przyjrzeć się temu ciekawemu rozwiązaniu.