Zmiany na krajowym rynku chemii

Zmiany na krajowym rynku chemii
Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprzedać akcje Polic.

MSP odpowie na wezwanie na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. Równocześnie MSP zdecydowało o sprzedaży praw poboru akcji nowej emisji Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach.

W przypadku gdy inwestorzy nie zakupią wszystkich oferowanych praw poboru ZAT po satysfakcjonującej cenie, MSP rozważy objęcie przysługujących mu akcji serii C. Ponadto, Ministerstwo prowadzi proces sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji ZAK S.A. na rzecz Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach.

MSP odpowie na wezwanie ogłoszone 15 czerwca przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach na sprzedaż akcji Polic. Ministerstwo po przeanalizowaniu zaoferowanej w wezwaniu ceny oraz wzięciu pod uwagę innych aspektów, w tym sytuacji wewnętrznej obu spółek, ocenę rynku i osiągnięcie efektów synergii podnoszących wartość oraz konkurencyjność powstałej w ten sposób grupy kapitałowej, złoży zapis na sprzedaż 44 556 840 należących do Skarbu Państwa akcji ZCh Police, stanowiących 59,41 proc kapitału zakładowego tej spółki.

Równocześnie, MSP prowadzi proces sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji ZAK S.A. (40,88 proc.) na rzecz większościowego akcjonariusza, którym jest ZAT S.A.

Ponadto, w związku z emisją 24 999 023 akcji serii C przez ZAT S.A. w drodze oferty publicznej i wynikającym z tego prawem poboru, MSP zamierza zbyć wszystkie przysługujące mu prawa poboru w liczbie 20 549 000. W przypadku, gdy MSP nie sprzeda wszystkich praw poboru po satysfakcjonującej cenie, rozważy możliwość objęcia akcji.

Czytaj więcej: Rynek 830 Przejęcia 183

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8