Zmiany w toruńskiej Elanie


Gorsze wyniki operacyjne oddziału Elana wynikają także z efektu utworzenia rezerwy w kwocie 9,5 mln zł na należności powstałe z tytułu sprzedaży wierzytelności Kuag Elana GmbH spółce Carlson Private Equity Limited.

Aby zapobiec dalszym stratom Boryszew S.A. oddział Elana opracował nową strategię, która ma optymalizować procesy produkcyjne oddziału.

Dyrekcja dość ostrożnie podchodzi jednak do efektów, które może przynieść realizowany dokument. - Strategia w niewielkim stopniu przyczyni się do poprawy wartości przychodów, natomiast spowoduje wzrost rentowności oddziału. Zostanie to dokonane głównie poprzez zamknięcie nierentownej produkcji półproduktów Wydziału Chemicznego i zastąpienie ich tańszymi półproduktami z importu - brzmi komentarz władz spółki.

Co ważne, przyjęta strategia zakłada prowadzenie działań, zmierzających do uzyskania statusu Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze ponad 100 ha należącym obecnie do Oddziału. Pozwoliłoby to na wykorzystanie atrakcyjnego gruntu pod kątem inwestycji przedsiębiorstw z Grupy jak i spoza niej.

Spadek przychodów ze sprzedaży Boryszew S.A., który nastąpił za sprawą Oddziału Elana miał już miejsce w poprzednim kwartale tego roku. Wtedy to przychody Elany spadły o 111,6 mln zł do 157,2 mln zł. Wolumen sprzedaży oddziału Elana zmniejszył się wówczas o 9,9 tys. ton do poziomu 28,7 tys. ton.

Coraz trudniejszą sytuację rynkową firmy obrazują też dane statystyczne. Jeszcze w 2005 r. wartość sprzedaży wynosiła 998 mln zł, rok temu była już o 5 mln zł mniejsza. Zmalała też wartość produkcji. Dwa lata temu była ona szacowana na 165 tys. ton, a w 2006 r. już na 141 tys. ton.

Tymczasem jeśli chodzi o maksymalne zdolności produkcyjne, to dla granulatu PET przybierają one wartość 120 tys. ton, podczas gdy jego produkcja osiąga poziom 72 tys. ton. W stu procentach jest ona wykorzystana jedynie w przypadku włókien ciętych (moce i produkcja wynoszą po 47 tys. ton).
W strukturze sprzedaży spółki dominuje granulat PET (31 proc.), przed włóknami ciętymi (23 proc.) i włóknami ciągłymi (16 proc.).

Jednocześnie w firmie cały czas trwa restrukturyzacja Dywizji Polimery. Rozpoczęto rozwój łańcucha produkcji włókien ciętych z surowców wtórnych. Elana PET przeprowadza też inwestycję w nową linię do produkcji płatka PET z odpadów PET o wartości 10 mln zł. Linia pozwoli na prawie pełne pokrycie zapotrzebowania Oddziału Elana w płatki PET. Spółka rozpoczęła również prace badawcze nad polimerami bardziej przetworzonymi: trudnozapalnymi, biodegradowalnymi oraz wysokowytrzymałymi.