Zmiany w zarządzie Ciech S.A.

Zmiany w zarządzie Ciech S.A.…

Kamil Majczak, dotychczasowy Członek Zarządu Ciech S.A., został powołany 25 maja przez Radę Nadzorczą spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Ciech S.A., a Marcin Puziak, dotychczasowy Dyrektor Działu Controllingu, na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych. Dotychczasowy Prezes Zarządu, Dawid Jakubowicz, oraz Członek Zarządu ds. Finansowych, Jarosław Romanowski, złożyli w czwartek rezygnację z pełnienia swoich funkcji w związku z planowanym objęciem stanowisk w Zarządzie Kulczyk Investments, spółki pośrednio kontrolującej Ciech S.A.

Kamil Majczak i Marcin Puziak obejmą nowe stanowiska 27 maja br. Zarząd Ciech S.A. będzie działał w składzie dwuosobowym.

- Po blisko pięciu latach przyszedł czas na przekazanie sterów Grupy nowemu zespołowi. Zmiana ma charakter ewolucyjny i planowany. Kamil jest w zarządzie od roku, a w Ciech od pięciu lat. Nadzorował kluczowe procesy oraz przygotowywał obie strategie Grupy. Marcin od czterech lat reformował controlling Grupy, wdrożył Business Intelligence oraz uczestniczył we wprowadzaniu wielu kluczowych inicjatyw z obszaru refinansowania i restrukturyzacji. Obaj, wsparci grupą kluczowych menadżerów, będą dalej dokonywali transformacji Grupy zgodnie z zapisami strategii na lata 2022-2024. Dziękuję wszystkim pracownikom Grupy za zaangażowanie i wysiłek włożony w ostatnie lata, a nowemu zarządowi życzę powodzenia - mówi Dawid Jakubowicz, ustępujący Prezes Zarządu Ciech S.A.

W ciągu pięciu lat Zarząd kierowany przez Dawida Jakubowicza zrealizował strategię na lata 2019- 2021, w ramach której przeprowadzono największy program inwestycyjny w historii Grupy, o wartości 2 mld zł, pozyskano długoterminowe finansowanie w wysokości ponad 2 mld zł na bardzo konkurencyjnych warunkach, a także uporządkowano strukturę Grupy i portfel aktywów (poprzez sprzedaż spółki produkującej żywice oraz integrację przejętego w 2018 roku hiszpańskiego Proplanu). Jednym z priorytetów strategii była także dbałość o bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników oraz budowa angażującej kultury organizacyjnej. W 2022 roku Grupa Ciech osiągnęła ponad miliard złotych wyniku EBITDA, co stanowi rekordowy wynik w jej historii.

- Bardzo ważnym osiągnięciem ostatnich lat jest stworzenie silnych fundamentów finansowych oraz zwiększenie efektywności biznesów Grupy. To pozwala planować jej stabilny rozwój w kolejnych latach z uwzględnieniem m.in. działań związanych z realizacją celów ESG, czyli transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dodatkowo, Grupa jest gotowa sprostać wyzwaniom wynikającym ze spowolnienia gospodarczego i kontynuować skuteczną transformację biznesową - podkreśla Jarosław Romanowski, ustępujący Członek Zarządu.


zmiany-w-zarzadzie-ciech-materialy-prasowe

Kamil Majczak od czerwca 2022 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Ciech S.A., odpowiedzialnego za strategię i transformację biznesową. Związany jest z Grupą Ciech od 2018 roku, gdy objął stanowisko Dyrektora Działu Strategii w Ciech S.A., odpowiedzialnego za formułowanie i wdrażanie strategii Grupy. W latach 2020-2021 równolegle pełnił rolę Prezesa Zarządu Ciech Żywice, a od niedawna jest także Członkiem Zarządu Ciech Ventures, spółki skupiającej się przede wszystkim na współpracy z młodymi firmami rozwijającymi nowoczesne technologie, związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem. Do jego najważniejszych dotychczasowych osiągnięć w Ciech należą: przygotowanie strategii Grupy na lata 2019-2021 oraz lata 2022-2024 i wsparcie w ich wdrożeniu, a ponadto koordynacja działań związanych ze wzrostem efektywności w biznesie sodowym (digitalizacja), przygotowanie planu modernizacji źródeł energii zgodnie z przyjętą strategią ESG, a także przegląd biznesów Grupy, w tym przeprowadzenie procesu sprzedaży biznesu Ciech Żywice za 160 mln zł w 2021 roku.

Od 2018 do 2021 roku Kamil Majczak pracował także dla Kulczyk Investments. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dla firmy doradztwa strategicznego Bain & Company w Warszawie i Melbourne (2014-2018) oraz firmy doradczej PricewaterhouseCoopers w Londynie (2012-2014). Kamil Majczak jest absolwentem studiów magisterskich z ekonomii na University of Cambridge oraz studiów licencjackich z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Marcin Puziak w Grupie Ciech pracuje od 2019 roku. Jako szef działu Controllingu zbudował nową, efektywną strukturę tego działu, system raportowania zarządczego i wdrożył Business Intelligence dla Grupy oraz uczestniczył we wprowadzaniu wielu kluczowych inicjatyw z obszarów: fuzji i przejęć, refinansowania, podatków, tresaury, performance management czy restrukturyzacji organizacji. Jest promotorem kultury data-driven enterprise. W latach 2011-2013 związany był z firmą Franklin Templeton Investments. Jednocześnie w latach 2009-2019 pełnił funkcję Adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, łącząc pracę naukową i dydaktyczną z codzienną praktyką gospodarczą w różnych podmiotach gospodarczych.

Marcin Puziak jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie przez dziesięć lat był wykładowcą. Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności sektorowej i rentowności przedsiębiorstw.


Czytaj więcej:
Rynek 1103

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska