Znakomite wyniki Grupy Azoty

W Segmencie Tworzyw znaczącej poprawie uległa EBITDA segmentu, osiągając poziom 16,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym o ponad 26 mln zł w stosunku do II kwartału roku ubiegłego. Zrealizowana marża na poziomie 5 proc. (poprawa o 8 punktów proc. r/r) to efekt w głównej mierze lepszego przełożenia cenowego poliamid – benzen (wzrost średnio o 4 proc. r/r), oszczędności na nośnikach energetycznych, wyższym wolumenie sprzedaży oraz wyższego kursu wymiany USD/PLN zwłaszcza dla sprzedaży kaprolaktamu z Puław. Z perspektywy 6 miesięcy segment także generuje dodatnią marże EBITDA na poziomie 2 proc. przy minusowej marży (-1 proc.) w roku ubiegłym. Pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego na rynku chińskim.

Segment Chemia odnotował znaczący przyrost marzy EBITDA do poziomu 6 proc. r/r, co w ujęciu wartościowym przełożyło się na wynik na poziomie blisko 39 mln zł (względem 24 mln zł r/r). Główne czynniki wpływające na korzystne tendencje to wspomniany wcześniej efekt niższej bazy surowcowej z przełożeniem na wzrost rentowności melaminy oraz mocznika dla celów technicznych oraz wyższe ceny sprzedaży i marze na sprzedaży eksportowej siarki granulowanej wspartej wyższą relacją USD /PLN. W zakresie poziomów sprzedaży segment odnotował spadek przychodów o 60 mln zł (blisko 10 proc. r/r) głównie wskutek spadku cen w biznesie OXO (ceny podążają za surowcem – propylenem), niższa produkcja OXO wynikająca ze wspomnianych postojów remontowych w Kędzierzynie oraz niższym poziomem sprzedaży wolumenowej pigmentów, których notowania od roku 2013 r. notują systematyczny spadek cenowy. Powyższe zjawiska wpływają także na kształt wyniku w ujęciu pierwszego półrocza kończąc okres z marzą na poziomie 8 proc. (wzrost o 1 proc. r/r) przy niższej sprzedaży o ponad 100 mln zł.

Puławska spółka osiągnęła w 2Q 2015r. zysk netto na poziomie 95 mln zł (74 mln zł w 2Q 2014) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 0,85 mld zł wobec 0,88 mld zł w roku ubiegłym. W ujęciu półrocznym zysk netto za pierwsze 6 m-cy wyniósł 269 mln zł (wobec 172 mln zł w I H 2014) a przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 1,92 mld zł (wobec 1,86 mld zł w roku ubiegłym).

Spółka Grupa Azoty Police osiągnęła w 2Q 2015r. zysk netto na poziomie 56 mln zł (32 mln zł w 2Q 2014) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 0,69 mld zł wobec blisko 0,62 mld zł w roku ubiegłym. W ujęciu półrocznym zysk netto za pierwsze 6 m-cy wyniósł 107 mln zł (wobec 48 mln zł w I H 2014) a przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 1,4 mld zł (ponad 1,2 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Grupa Azoty ZAK SA osiągnęła w 2Q 2015r. zysk netto na poziomie 12 mln zł (31 mln zł w 2Q 2014) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 0,4 mld zł wobec 0,47 mld zł w roku ubiegłym. W ujęciu półrocznym zysk netto za pierwsze 6 m-cy wyniósł 72 mln zł (wobec 69 mln zł w IH 2014) a przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 0,94 mld zł (wobec ponad 1 mld zł w IH 2014).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8