d2w - dodatek do produkcji tworzyw ulegających samodegradacji


Proces degradacji tworzywa sztucznego (np. polietylenu czy polipropylenu) zależy od zastosowania na etapie jego produkcji niewielkiej ilości specjalnego dodatku d2w. Proces degradacji tworzywa może trwać już od zaledwie 60 dni. Co więcej czas rozpadu może być w przybliżeniu określany już na etapie produkcji, zgodnie z wymaganiami producenta jak i w zależności od potrzeb zastosowania końcowego wyrobu.

Raz jeszcze przedstawiciele dystrybutora: - Proces degradacji jest inicjowany przez jeden z dowolnych czynników jak temperatura, promieniowanie słoneczne, ciśnienie, uszkodzenia mechaniczne czy rozciąganie. Raz rozpoczęty proces degradacji będzie się rozwijał aż do całkowitego rozpadu wyrobu i to niezależnie od tego czy produkt będzie się znajdował głęboko pod ziemią, pod wodą lub na otwartym powietrzu. Jest to o tyle ważne, że produkty biodegradowalne wymagają bioaktywnego środowiska, aby ulec degradacji w przeciwieństwie do oksy-biodegradowalnych tworzyw reagujących na szereg czynników inicjujących degradację.

Innymi słowy mówiąc - degradacja danego tworzywa sztucznego np. polietylenu lub polipropylenu zależy od zastosowania na etapie jego produkcji niewielkiej ilości dodatku. Rozłożenie polietylenu, który składa się z atomów węgla i wodoru nastąpi, gdy rozpadnie się połączenie miedzy poszczególnymi merami, to zaś doprowadzi do obniżenia wagi cząsteczkowej i utraty wytrzymałości i trwałości.

Badania pokazują, że samodegradacja, o które mowa jest bezpieczna. Tworzywa z udziałem d2w zostały już przetestowane przez europejskie laboratoria jak np. laboratorium RAPRA Technology, zajmujące się badaniami nad tworzywami syntetycznymi. Ponadto kontrola możliwości stosowania tworzywa d2w w kontakcie z żywnością została przeprowadzona przez laboratorium Smithers/RAPRA, dzięki czemu produkt już od kilku lat jest stosowany przez głównych sprzedawców żywności w Anglii. Dodatek nie powoduje też toksycznych efektów i jest bezpieczny dla gleby.

Jak w tym kontekście umiejscowić więc rolę procesu recyklingu?

Z pewnością, jak tłumaczą w firmie Ecoplastic, recykling tworzyw jest dobrym rozwiązaniem, lecz tworzywo nie ulega degradacji na skutek pozostania przez lata w środowisku. Tworzywo, również to poddawane recyklingowi może stać się oksy-biodegradowalne, po zastosowaniu dodatku d2w. Z drugiej strony jednak produkty z zawartością d2w po przeprowadzeniu procesu recyklingu jak i po dodaniu różnych domieszek jak choćby stabilizatorów nie będą dalej degradowalne do chwili ponownego wzbogacenia surowca w dodatek d2w. Oksy-biodegradowalne produkty są w pełni zgodne z najważniejszymi zasadami ochrony środowiska. Charakterystyka tego dodatku prezentuje najbardziej zaawansowaną technologię, której wykorzystanie zapewnia minimalizację zużycia surowca. Podczas okresu użytkowania, produkt może być wielokrotnie stosowany zachowując swoją wytrzymałość i może podlegać recyklingowi.


brak
 

Dodatki do produkcji oksybiodegradowalnych (oxobiodegradable) miękkich i półsztywnych tworzyw sztucznych, pro-degradanty, dodatki antybakteryjne, antygrzybiczne, antyalgowe w każdej postaci

Polska

sugesticman sugesticman
*.33.186.64

Wysłany: 2013-01-21 16:02:16

Oksybiodegradacja to słuszne rozwiązanie z naszego punktu widzenia - w Polsce. gdzie nie istnieje wystarczająca liczba kompostowni, wysypisk. Wg naukowców -tym właśnie z PL produkty z d2w faktycznie rozpadają się w przeciągu paru lat - w zależności jak są "zaprogramowane" - co więcej, zwalniają one miejsce na nowe odpady. Warto nadmienić, że były one ściśle skontrolowane przez niezależny instytut (d2w produkuje brytyjskie symphony), natomiast siatki z byle napisem "eko" bez znaczka kropelki i napisu d2w są po prostu często zwykłym plastikiem - takim bez dodatków oksy. W przypadku d2w kontrole są prowadzone co jakiś czas w laboratoriach, dlatego producenci jednorazówek nie mogą oszukać odbiorców ( w tym wypadku sieci handlowe Tesco, Żabka, Zara itd.), a przy tym nas - zwykłych klientów, którzy chcą w miarę dbać o środowisko.