Fundacja PlasticsEurope Polska

Fundacja PlasticsEurope Polska

Reprezentant producentów tworzyw sztucznych


Dane kontaktowe:

ul. Trębacka 4, lok. 109
Polska, 00-074 WarszawaPlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynosi powyżej 90%.

PlasticsEurope

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.


Ponad 1,5 miliona ludzi pracujących w około 60 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 340 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców – reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.Wydarzenia


Materiały Video

Recykling Rejs 2014
2014-07-04    Długość: 5 minut
Recykling Rejs 2013
2013-07-25    Długość: 6 minut
Reportaż: Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne
2012-07-25    Długość: 7 minut
Rozmowa z Kazimierzem Borkowskim, PlasticsEurope
2012-05-14    Długość: 10 minut

Galeria zdjęć