Analiza branży narzędziowej w aspekcie przetwórstwa tworzyw polimerowych

Analiza branży narzędziowej…

Bydgoski Klaster Przemysłowy jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa z branży narzędziowo-przetwórczej podjął się przygotowania pierwszego w Polsce raportu dotyczącego branży narzędziowej w aspekcie przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Osoby mające związek z tą branżą wiedzą, że jest ona jedną z wyróżniających się w polskiej gospodarce, jak i na tle Europy. Jednak dotychczas nie podlegała ona badaniom analitycznym, a opracowania dotyczące sektora maszynowego czy przetwórstwa tworzyw polimerowych nie uwzględniały jej roli i potencjału.

Wynika to między innymi z faktu, iż usługi formierskie nie mieszczą się w jednej konkretnej definicji, nie stanowią jak do tej pory krajowej inteligentnej specjalizacji czy nie posiadają jednego określającego tylko tę branżę kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). To właśnie powoduje, że dokonanie analizy branży jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i pracochłonnym.

Branża formierska jest mocno wyspecjalizowanym i niezwykle innowacyjnym obszarem gospodarki, bez którego nie mogłoby się rozwijać wiele innych sektorów. Mając na uwadze fakt jak skomplikowanym produktem może być narzędzie do przetwórstwa tworzyw sztucznych, podobnie jak to ma miejsce w innych sektorach gospodarki - np. budownictwie czy branży samochodowej - wiele miejsc pracy tworzonych jest dookoła projektowania i wytwarzania narzędzia. Do jego powstania potrzebny jest cały łańcuch powiązań - dostawcy stali, normaliów, oprogramowania, różnego rodzaju maszyn, systemów i wielu innych, ale też znajomość właściwości przetwórczych tworzyw, charakterystyki ich płynięcia w kanałach formy, wytrzymałości termicznej i wielu innych danych, których znajomość wymaga niemałego doświadczenia.

Raport "Analiza branży narzędziowej w aspekcie przetwórstwa tworzyw polimerowych" został zaprezentowany przez profesora Marka Bielińskiego podczas tegorocznych Targów Innoform.


Badania zostały przeprowadzone na początku 2021 roku metodą badań ankietowych CAWI. Oto kilka wniosków płynących z raportu: 

  • 80% firm branży narzędziowej w Polsce to małe i średnie przedsiębiorstwa o polskim kapitale
  • ponad 80 % firm działa na rynku 10 lat i więcej
  • firmy branży narzędziowej wytwarzają najczęściej wytwory jednostkowe, prototypowe, które służą dalszemu wytwarzaniu w systemie masowym nawet milionów sztuk
  • najpopularniejsze rynki zbytu firm z tej branży to oprócz Polski także Niemcy, Francja, Dania, Holandia i Rosja
  • działania badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ponad 50% opierają się na współpracy z uczelniami wyższymi, a 30 % z nich posiada własne zaplecze laboratoryjne
  • największa ilość branżowych firm zlokalizowana jest w woj. kujawsko-pomorskim.

Podczas rozmowy z portalem Plastech.pl profesor Marek Bieliński pokrótce omówił główne założenia zaprezentowanego raportu.