Analiza sytuacji finansowej firm z branży opakowań z polietylenu

W ubiegłym roku i w pierwszej połowie tego cykl środków jest ujemny, co wskazuje na to, że działalność przedsiębiorstw jest finansowana przez kontrahentów. Wskaźniki rentowności kapitałów własnych (ROE), aktywów (ROA) i przychodów ze sprzedaży (ROS) maleją. Od 2005 roku do połowy 2008 roku rentowność aktywów spadła o 78 proc., rentowność kapitałów własnych o 74 proc., a rentowność sprzedaży o 53 proc. Niemniej jednak jak przyznają sami przedsiębiorcy w tej chwili po krótkim okresie niepewności sytuacja w branży opakowaniowej stabilizuje się. Ich zdaniem dane finansowe wskazują na dobrą, stabilną kondycję finansową branży, dającą dobrą podstawę do zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Sytuacja większości przedsiębiorstw z branży jest korzystna. Działalność przez nie prowadzona jest rentowna i przeciętnie przedsiębiorstwa nie mają problemów z płynnością.

Dużym wyzwaniem i najprawdopodobniej w tej chwili najpoważniejszym czynnikiem, który może wpłynąć na sytuację w branży będą projektowany zmiany prawne. Mowa tu o nowej ustawie opakowaniowej.

Jest to o tyle istotne, gdyż trzeba wiedzieć, że dobra sytuacja finansowa branży opakowań z polietylenu ukształtowała się na rynku cechującym się niskim poziomem regulacji. Istniejące obowiązki prawne wynikające z wprowadzenia na rynek opakowań bezzwrotnych jakimi w większości są torby i worki z polietylenu sprowadzały się do ewentualnego udziału w systemie obowiązków recyklingu, odzysku i opłat produktowych. Pojawiające się sygnały z kraju i zagranicy wskazują, że umiarkowany poziom regulacji rynku może zostać zachwiany, poprzez ograniczenia o charakterze administracyjnym, kształtowane bądź na poziomie lokalnym bądź krajowym.

W Polsce najważniejsze regulacje jakie mogą się pojawić wynikają ze zmian ustawodawstwa. Jest to główny czynnik zagrożenia dla branży. W szczególności dotyczy to zmian wprowadzanych artykułami nr 3 i 44 w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wprowadzenie opłaty recyklingowej z pewnością w istotny sposób zmieni sytuację przedsiębiorstw działających w branży tworzyw sztucznych. Różne wysokości tych stawek mogą w różnym stopniu wpłynąć na zmiany przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstw. Stawki te będą wynosić 40 gr.

Jak podkreślają sami przedsiębiorcy przepisy wprowadzone administracyjnie w skali całego kraju z pewnością wywołają niekorzystne skutki dla podmiotów działających w branży tworzyw sztucznych. Oprócz skutków bezpośrednich spodziewać się można również efektów pośrednich. Zapowiedź wprowadzenia takich regulacji wywołuje bowiem mechanizmy dostosowawcze. Uczestnicy rynku zmieniają swoje zachowania odpowiednio wcześniej. Często wystarczy sama informacja o możliwości wprowadzenia zmian w prawie. Rynek reaguje nie tyle w chwili wejścia w życie przepisów, co w momencie pojawienia się informacji przekazanych przez ustawodawcę.

Mała stabilność prawa ograniczona spójność wprowadzanych przepisów z wcześniej obowiązującymi sprzyja tego typu zachowaniom. Informacje o planowanej zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych już wywołały następstwa w postaci zmiany zachowań uczestników rynku. Niektórzy jego uczestnicy wykorzystując zmianę oczekiwań co do cen i opłat dążą do zmiany dystrybucji dochodów. W szczególności dotyczy to uczestników rynku dysponujących dużą siła rynkowa takich jak np. hipermarkety.

Zachowania konsumentów, ale i przedsiębiorców wskazują na zmianę zachowań strony popytowej rynku w chwili kiedy przepisy prawa o opłacie recyklingowej jeszcze nie obowiązują. Zmiany przejawiają się ograniczeniem zużycia toreb płatnych tradycyjnie używanych przez konsumentów (dotychczas bezpłatnych w sklepach detalicznych), zwiększeniem popytu na torby z nadrukami i innymi dodatkami. Często wprowadzenie opłat powoduje zmianę preferencji estetycznych. Konsumenci wybierają opakowania kolorowe, które niekoniecznie nadają się do recyklingu.


Sprzedaż maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcja rękawów polietylenowych, reklamówek i worków
 

Sprzedaż maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcja rękawów polietylenowych, reklamówek i worków

Polska