Analiza sytuacji finansowej firm z branży opakowań z polietylenu

Analiza sytuacji finansowej… Przedstawiamy analizę poświęconą sytuacji finansowej przedsiębiorstw działających w branży opakowań z polietylenu. Ich kondycja finansowa została oceniona na podstawie wybranych danych finansowych zebranych przez stowarzyszenie Koeko, które zajmuje się m.in promowaniem opakowań wykonanych z folii.

Dane ekonomiczne za okres od 2006 r. do chwili obecnej prezentują się dość optymistycznie. Nieznacznie wzrosła w tym czasie liczba producentów działających w sektorze. Aktualnie jest ich ponad 230, dokładne szacunki wskazywały, że w ubiegłym roku na rynku funkcjonowało 237 podmiotów zajmujących się produkcją opakowań polietylenowych. Ich przychody kształtowały się na poziomie ponad 7,5 mld zł, co oznacza, że co roku wzrastają o ok. 700 mln zł. W branży zatrudnionych jest 21 tys. osób. To o 2 tys. więcej niż w 2005 r. Rośnie też oczywiście ilość wykorzystywanych przez firmy materiałów i to zarówno pod względem wolumenu jak i jeśli chodzi o wartość finansową. Zużycie materiałów i energii jeszcze trzy lata temu wynosiło 3,9 mld zł, a obecnie przekroczyło już 4 mld zł.

Rzecz jasna nie sposób wymienić ponad 200 firm działających na tym rynku. Niektóre z nich to duże przedsiębiorstwa, niektóre to spółki stosunkowo niewielkie. Na pewno do grona tych pierwszych warto zaliczyć choćby spółkę Marpack mieszczącą się w Chwaszczynie. Choć działa głównie na lokalnym rynku, to jednak jej produkty trafiają także do Skandynawii. Znaczącą firmą jest też choćby Podkarpackie Centrum Opakowań Lumex.

Jednym ze zdecydowanych liderów rynkowych jest Stella Pack, sprzedająca swoje produkty w dużej mierze także na eksport. Jest jedną z największych firm na Lubelszczyźnie i to bez względu na profil działalności, a także 15 największym eksporterem w tym województwie. Może się też pochwalić najprawdopodobniej najszerszą w Polsce ofertą rozmiarów jeśli chodzi o opakowania foliowe na śmieci.

Oczywiście najistotniejsze dane, z punktu widzenia kondycji finansowej firm działających w branży dotyczą przychodów, kosztów, wyników finansowych, wybranych pozycji aktywów i pasywów, liczby zatrudnionych, podatku dochodowego i kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu.

I tak warto wiedzieć, że przychody ze sprzedaży przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych produkujących worki i torby z roku na rok systematycznie wzrastały przy równoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej. Można się spodziewać, że podsumowanie roku 2009 również będzie dla tych przedsiębiorstw korzystne.

Przychody ze sprzedaży wynosiły w 2008 roku ponad 7 mld zł, przy nieco niższych kosztach, dających około 360 mln zł wyniku finansowego ze sprzedaży. Najlepsza sytuacja, z punktu widzenia zysku netto wystąpiła w 2005 roku. Przedsiębiorstwa osiągnęły wówczas 267 mln zł zysku netto. W kolejnych latach zysk ten był mniejszy. Podatek dochodowy kształtował się na poziomie od 53 mln zł do 57 mln zł. Natomiast kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu jest około sześciokrotnie wyższa od podatku dochodowego. Stanowi także około 5 proc. przychodów ze sprzedaży.

Czytaj więcej:
Analiza 288
Rynek 880

Sprzedaż maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Sprzedaż maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcja rękawów polietylenowych, reklamówek i worków

Polska