Drukuj

Anwidur bez atestu higienicznego na kontakt z wodą pitną

Anwil nie uzyskał przedłużenia ważności atestu higienicznego na kontakt z wodą pitną dla swoich produktów Anwidur wykorzystywanych do budowy urządzeń służących do oczyszczania wody do picia oraz ścieków.

Ważność starego atestu higienicznego upłynęła z dniem 24 sierpnia 2008 r. Jednocześnie rozpoczęto procedurę odwołania się od tej decyzji. Anwil jest już na etapie ponownych badań, które powinny do końca roku dać podstawę do przyznania atestu.

Nieprzedłużony atest jest atestem nieobowiązkowym - dwa podstawowe atesty, czyli ogniowy i higieniczny ogólny produkt posiada - dedykowanym wąskiej aplikacji płyt Anwidur.

Płyty lite Anwidur z PVC wytwarzane są metodą wytłaczania w postaci płaskich arkuszy o twardej, błyszczącej powierzchni. Nie zawierają zmiękczaczy ani substancji wypełniających. Anwidur jest płytą, która dzięki swoim cechom gwarantuje wielorakie rozwiązania dla różnorodnych wymagań przemysłu, chemii, targów, reklamy, budownictwa, elektrotechniki i innych.

Z uwagi na swoje właściwości Anwidur bardzo dobrze nadaje się do termoformowania, nanoszenia nadruku, lakierowania, nakładania folii i przede wszystkim daje się łatwo obrabiać powszechnie dostępnymi narzędziami. Inne wyróżniki Anwiduru, to podatność na obróbkę cieplną, odporność na większość związków chemicznych, jakość powierzchni, niewielkie przewodnictwo ciepła, dobra izolacyjność oraz odporność na wpływ czynników atmosferycznych.

Anwil wytwarza płyty lite Anwidur z PVC od 1998 r.

Czytaj więcej: Budownictwo 149 Prawo 214

brak
Biznes Start

Anwil S.A.

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®