Anwil będzie coraz silniejszy w produkcji PVC

Jest nowa strategia rozwoju PKN Orlen na lata 2007 – 2012. Zakłada ona, że należący do płockiego koncernu włocławski Anwil ma za pięć lat dysponować 55 proc. krajowego rynku PVC.

Strategia zawiera szczegółowe plany działania w poszczególnych segmentach. Sektor PVC jest jednym z nich. Zgodnie z przyjętym dokumentem udział całej Grupy w rynku PVC ma wynieść w 2012 r. 55 proc. w Polsce i 40 proc. w Czechach. Z kolei łączna produkcja polichlorku winylu ma osiągnąć poziom 485 tys. ton rocznie.

Tymczasem w ubiegłym roku Anwil wyprodukował 275 tys. ton PVC przy nominalnej zdolności produkcyjnej 300 tys. ton rocznie, natomiast działająca w Czechach jego spółka zależna - Spolana osiągnęła wielkość 122 tys. ton rocznie. Łącznie więc obydwie spółki wyprodukowały 397 tys. ton PVC.

W niedalekiej przyszłości Anwil zwiększy swoją produkcję do 350 tys. ton, a Spolana do 150-160 tys. ton. Razem będzie to więc blisko 500 tys. ton rocznie, pochodzących z w pełni zintegrowanych linii produkcyjnych. To oznacza, że Grupa stanie się poważnym graczem nie tylko w Europie Środkowej, ale i w całej Unii Europejskiej.

W tej chwili Anwil jest producentem i sprzedawcą suspensyjny polichlorku winylu pod nazwą handlową Polanvil. Produkt generuje największy udział w przychodach ze sprzedaży.

Ponieważ w ubiegłym roku udało się zaobserwować dalszy wzrost zainteresowania polichlorkiem winylu oraz zwiększające się jego przetwórstwo w Europie i na rynkach światowych, w szczególności w na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Rosji, to Anwil chce wykorzystać tę sprzyjająca koniunkturę.

Chociaż w tej chwili najważniejszym rynkiem zagranicznym dla firmy jest rynek niemiecki, to jednak stale wzrasta też zapotrzebowanie płynące z Włoch i Ukrainy. Łącznie w ubiegłym roku Anwil eksportował Polanvil do 16 krajów europejskich.

Wszystko to sprawia, że w ciągu najbliższych pięciu lat na rozbudowę instalacji produkujących PVC pójdzie ponad połowa wszystkich środków przeznaczonych na segment chemiczny, czyli ok. 1 mld zł. Jednak kwota ta dotyczy zarówno inwestycji w Anwilu, jak i czeskiej Spolanie. Inwestycje we Włocławku, których celem jest wzrost produkcji polichlorku winylu już trwa i ma być zakończona w połowie przyszłego roku.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska