Anwil przekaże milion złotych na walkę z koronawirusem

Anwil przekaże milion złotych…

Należąca do Grupy Orlen spółka Anwil przekaże milion złotych walkę z koronawirusem. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na zakup sprzętu medycznego oraz środków higienicznych. To rekordowa w historii spółki kwota, która trafi m.in. do placówek służby zdrowia w regionie.

Darowizny będą przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Beneficjenci, którzy otrzymają wsparcie, będą mogli przeznaczyć je na zakup środków ochrony indywidualnej, w tym kombinezonów, gogli, maseczek i rękawiczek, a także płynów dezynfekcyjnych. Placówki medyczne będą mogły sfinansować też zakup sprzętu medycznego, niezbędnego do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu zakażonych koronawirusem.

- Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Czujemy się w obowiązku wspierać mieszkańców regionu, w którym działamy. Dlatego przekazujemy rekordową kwotę miliona złotych na realizację inicjatyw ułatwiających odpowiednim służbom walkę z koronawirusem. Nasze zaangażowanie to konkretna pomoc dla pracowników służby zdrowia i innych instytucji działających na rzecz lokalnych społeczności w województwie kujawsko-pomorskim - podkreśla Agnieszka Żyro, prezes zarządu Anwil S.A.

 Skuteczność podejmowanych działań w dużej mierze zależy od odpowiedzialnego i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Dlatego Anwil już w zeszłym tygodniu przekazał 300 tys. zł na zabezpieczenie pracy lekarzy i pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Z kolei placówce w Grudziądzu, pełniącej rolę jednoimiennego zakaźnego szpitala dla województwa kujawsko-pomorskiego, Anwil udostępnił samochód do transportu próbek przeznaczonych do badań laboratoryjnych.


Czytaj więcej:
COVID-19 184

brak
 

Producent nawozów azotowych (saletra amonowa, saletrzaki CANWIL), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i płyt z PCW (Anwidur®, Anwipor®) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska

Reportaże

Forum