Anwil w 2010 roku: zysk o 19 mln zł mniejszy

Anwil w 2010 roku: zysk o 19 mln zł mniejszy
Włocławski Anwil podsumował miniony rok. Był to okres znacznie słabszy niż ten przypadający na 2009 r.

Anwil to producent polichlorku winylu. Wytwarza go we Włocławku i w Czechach, gdzie siedzibę ma należąca do niego firma Spolana. Jest zatem ważnym podmiotem na polskim rynku tworzyw sztucznych. Miniony rok firma zamknęła zyskiem wynoszącym 46 mln zł. To o wynik o wiele gorszy niż ten osiągnięty w 2009 r., kiedy to zysk osiągnął poziom 65 mln zł. Na niemal niezmienionym poziomie były natomiast przychody ze sprzedaży. Wyniosły one 2,52 mld zł, wobec 2,53 mln zł rok wcześniej.

2010 rok przyniósł neutralizację negatywnych trendów rynkowych zapoczątkowanych w czasach kryzysu. O ile z powodu przedłużającej się zimy, opóźniającej rozpoczęcie sezonu budowlanego, pierwszy kwartał okazał się trudny, o tyle kwiecień i maj przyniosły poprawę sprzedaży. W czerwcu nastąpił już wyraźny wzrost popytu na PVC, zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich. Tendencja ta utrzymywała się w kolejnych miesiącach, znajdując odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży oraz zmniejszeniu ilości zapasów w Europie. Obydwa wskaźniki okazały się w 2010 roku korzystniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim.


Niestety w czerwcu doszło w Anwilu do poważnej awarii na Wydziale Elektrolizy w efekcie czego nastąpiło ograniczenie produkcji PVC. Skutkowało to zmniejszeniem sprzedaży produktów do klientów krajowych oraz odwołaniem realizacji istotnej części kontraktów zagranicznych. Tym samym pozytywne tendencje rynkowe nie mogły zostać w pełni wykorzystane. Produkcja tworzywa kontynuowana była na bazie zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce i półprodukty.

- W minionym roku koniunktura gospodarcza zarówno w Polsce i Czechach, jak i w innych krajach europejskich, szczególnie w Niemczech i na Ukrainie, mimo poprawy wciąż daleka była od wyników sprzed kryzysu finansowego, co przekładało się na wielkość zapotrzebowania na polichlorek winylu. Początek roku był bardzo trudny, również z powodu złych warunków atmosferycznych. W kolejnych miesiącach niekorzystne trendy z poprzednich dwóch lat powoli zaczęły się odwracać. Mniej więcej od połowy roku mieliśmy do czynienia z poprawiającą się koniunkturą w Europie i ze zdecydowanie większym popytem w Polsce. Niestety w wyniku pozytywne sygnały z rynku nie mogły zostać w pełni wykorzystane. W celu zminimalizowania ograniczeń w produkcji PVC zwiększano produkcję w Spolanie oraz bazowano na zewnętrznych źródłach zaopatrzenia w surowce i półprodukty. Sytuacja w zakresie popytu na PVC na rynku europejskim w ciągu kolejnych miesięcy uległa dalszej poprawie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w informacjach dotyczących wielkości sprzedaży oraz zapasów w Europie – podsumowuje Anwil miniony rok.

Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Najważniejszymi rynkami eksportowymi Grupy Anwil pozostały Niemcy, Ukraina, Włochy i Turcja.

Nominalne zdolności produkcyjne PCW wyniosły w 2010 r. 475 tys. ton, w tym 340 tys. ton we Włocławku i 135 tys. ton w Neratovicach dla Spolany. Faktyczna produkcja daleko jednak odbiegała od tych wielkości. Anwil wspólnie ze Spolaną wyprodukował bowiem tylko 305,5 tys. ton polichlorku winylu suspensyjnego oraz 52,4 tys. ton polichlorku winylu przetworzonego. Był to wynik o 70 tys. ton słabszy niż rok wcześniej.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska