Anwil zwiększył produkcję polichlorku winylu

Anwil zwiększył produkcję polichlorku winylu
Anwil zwiększył swoje moce wytwórcze odnośnie polichlorku winylu.

Jeszcze w ubiegłym roku roczne zdolności produkcyjne Anwilu w jego włocławskich instalacjach wynosiły 300 tys. ton. w 2010 r. wzrosną już do 340 tys. ton. Łącznie zatem Anwil wraz ze swoją instalacją w czeskich Neratowicach posiada moce wytwórcze na poziomie 475 tys. ton.

Po okresie bardzo słabej koniunktury wywołanej kryzysem finansowym na świecie pojawiły się już znaczące oznaki ożywienia, szczególnie na rynku polskim. Czynnikiem, który miał na to duży wpływ były kłopoty techniczne w całej Europie w połowie ubiegłego roku, które to zachwiały bilansem PVC na kontynencie i spowodowały możliwość podniesienia cen. W drugiej połowie 2009 r. koniunktura na polichlorek winylu była lepsza w porównaniu do pierwszej połowy, jednak nie na tyle dobra, aby mówić o powrocie do sytuacji z lat ubiegłych. Utrzymujące się wyhamowanie gospodarcze zarówno w Polsce, Czechach, jak i w innych krajach europejskich, przełożyło się na zmniejszenie popytu na polichlorek winylu.


Dodatkowo, relacja euro do dolara zwiększała atrakcyjność rynków strefy Euro dla konkurencji z obszaru dolarowego. Silnie oddziałującym czynnikiem, znajdującym się w tle wszystkich zmian zachodzących na globalnym rynku polichlorku winylu, były ceny ropy naftowej. Ich poziom miał również wpływ na wzrost cen wszystkich podstawowych surowców używanych do produkcji polimerów, takich, jak: etylen, propylen i benzen.

W ubiegłym roku Anwilowi udało się zwiększyć udział w rynku polskim jeśli chodzi o PCV. Było to osiągnięcie tym większe, jeśli weźmie się pod uwagę zmniejszenie zapotrzebowania na to tworzywo w Polsce w tym okresie. Natomiast struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom, rynki Europy Zachodniej (Niemcy i Włochy) pozostają na czołowych miejscach. Na wysokiej pozycji plasuje się również Ukraina i Turcja, gdzie włocławska firma znacznie zwiększyła swój udział.

Anwil jak wiadomo specjalizuje się również w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. W tym zakresie najważniejszymi rynkami zbytu są rynek polski, czeski i ukraiński. W eksporcie głównym celem jest rozwój sprzedaży na rynki państw byłego bloku wschodniego, jak Ukraina, Białoruś, Rosja. Warto przy tym zaznaczyć, że w 2009 r. rynek kabli zmniejszył się w naszym kraju o ok. 30 proc., co skutkowało znaczącym spadkiem sprzedaży do odbiorców z tego segmentu.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska

Piatkowski
Piatkowski

Wysłany: 2010-06-25 23:08:57

Obecnie produkcja w Anwilu to 000tys.ton i tak prawdopodobnie przez rok.:)