Azoty Tarnów poprawiły sprzedaż tworzyw o 33,5 proc.

Azoty Tarnów poprawiły sprzedaż tworzyw o 33,5 proc.
Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów na znacznym plusie skończyła 2011 r. Wzrosty nie ominęły też działalności firmy w segmencie tworzyw sztucznych.

Przychody spółki za 2011 r. wyniosły 5,33 mld zł. i były wyższe od przychodów za 2010 r. o 3,43 mld zł, czyli aż o 180 proc. Największą sprzedaż odnotowano w segmencie nawozowym (48,4 proc. ogólnej wartości). Na dział tworzywowy przypadło 23,3 proc. W Polsce Azoty Tarnów ulokowały 48 proc. swojej produkcji. Reszta poszła zagranicę.

Produkcja tworzyw konstrukcyjnych w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów realizowana była przez dwie spółki: Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach oraz niemiecki ATT Polymers. Produkowano tworzywa zarówno w formie naturalnej jak i modyfikowanej: poliamid o nazwie Tarnamid oraz POM o nazwie Tarnoform. Oprócz produkcji granulatów Azoty Tarnów produkują także wyroby z tworzyw sztucznych: osłonki poliamidowe stosowane jako opakowania wędlin oraz rurki z poliamidu oraz polietylenu stosowane jako przewody pneumatyczne i hydrauliczne.

Azoty Tarnów poprawiły sprzedaż tworzyw o 33,5 proc.


W porównaniu z rokiem wcześniejszym sprzedaż segmentu tworzyw wzrosła o 33,5 proc. Istotny skok przychodów ze sprzedaży wyrobów tworzywowych zanotowano głównie dla rynku eksportowego przy równoczesnym spadku dla rynku krajowego. W segmencie tym zmniejszono wolumen sprzedaży na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym wzroście na rynku eksportowym.

Ponieważ w całym 2011 r. utrzymywała się korzystna sytuacja na rynku tworzyw, więc skutkowało to zwiększeniem wolumenu sprzedaży. Podniósł się poziom sprzedaży chemikaliów (aż o 835 proc.), tworzyw sztucznych oraz kaprolaktamu (łącznie 3,4 proc.) w relacji do ubiegłego roku. Struktura wolumenu sprzedaży w segmencie tworzyw kształtowała się następująco: 72,6 proc. to same tworzywa sztuczne, 15,4 proc. to kaprolaktam, a pozostałe 12 proc. to chemikalia.

Sprzyjające uwarunkowania rynkowe umożliwiły Tarnowowi podnoszenie cen większości produktów tworzywowych. W zestawieniu z 2010 r. najbardziej znaczący wzrost średniej ceny zanotowano dla kaprolaktamu. W kraju było to 24 proc., zaś w eksporcie 27 proc. Wzrost cen dla tworzyw sztucznych to 19 proc. lokalnie i 28 proc. na zewnątrz. W grupie chemikaliów osiągnięty przyrost średniej ceny sprzedaży na rynku krajowym wynosił 18 proc., a na rynku eksportowym 8 proc.

Ważnym czynnikiem wpływającym na kwestię sprzedaży był fakt wypowiedzenia przez ZAT na początku ubiegłego roku umów dystrybucyjnych dotychczasowym partnerom działającym na rynku polskim w zakresie sprzedaży tworzyw naturalnych i modyfikowanych (POM i PA6) produkowanych przez spółkę. Tę formę sprzedaży zastąpiono, jak pokazały wyniki z powodzeniem, sprzedażą bezpośrednią. W Centrum Tworzyw uruchomiono sprzedaż bezpośrednią tworzyw sztucznych do odbiorców końcowych.

Oczywiście Azoty w ubiegłym roku w odniesieniu do swego tworzywowego potencjału inwestowały. Miała miejsce intensyfikacja Wytwórni Kaprolaktamu do 101,3 tys. ton rocznie oraz intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych. Celem projektu Modernizacji i intensyfikacji Wytwórni Kaprolaktamu było zwiększenie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu.

Efektami realizacji projektu będą dodatkowe przychody ze sprzedaży oraz obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania kaprolaktamu. Przedmiotem Intensyfikacji Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych była z kolei zabudowa dwóch linii compounderowych do produkcji tworzyw modyfikowanych na bazie poliamidu 6. Realizacja projektu podniesie zdolność produkcyjną Tarnamidów modyfikowanych, pozwalając na dalsze zwiększenie tworzyw modyfikowanych.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8