Azoty zapowiadają odpis aktualizacyjny

Azoty zapowiadają odpis aktualizacyjny
Zarząd Grupy Azoty poinformował w czwartek o przewidywanym wpływie niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty za ubiegły rok.

Zgodnie z komunikatem, zaobserwowano pogorszenie "wyników ośrodków generujących przepływy pieniężne w segmencie Tworzywa", dlatego też przeprowadzono test na utratę majątku zgodny z MSR 36. Wykazał on "utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych" instalacji polioksymetylenu (POM) w segmencie tworzywowym spółki. Wobec tego zasadne jest dokonanie odpisu aktualizującego w wysokości 46 mln zł - czytamy w komunikacie spółki.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Grupy Azoty wyniesie 46 mln zł na EBIT oraz 37 mln zł na zysk netto.

Władze grupy zastrzegają, że nie są to kwoty ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Azoty za 2013 rok nastąpi 21 marca.

Jednocześnie spółka zakomunikowała, iż prowadzi prace optymalizacyjne, które mają na celu zwiększenie efektywności instalacji polioksymetylenu.

Grupa Azoty sprzedaje POM pod handlową nazwą Tarnoform. Spółka produkuje także PA 6, PA 66, PBT, PPC, PPH. W ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r. spółka zanotowała stratę na działalności w segmencie tworzywowym w wysokości 47 mln zł (EBIDTA).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8