BASF przejmuje część Ciechu

BASF przejmuje część Ciechu
Koncern BASF kupuje części biznesu TDI od spółki Ciech.

Firmy BASF i Ciech ogłosiły akwizycję części globalnego biznesu TDI (diizocyjanian toluilenu) Ciechu przez BASF. Akwizycja wymaga jeszcze zgód odpowiednich urzędów antymonopolowych. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszym kwartale 2013 r. Finansowe warunki transakcji nie zostały ujawnione.

Porozumienie dotyczy części światowego biznesu TDI firmy Ciech. Zakład produkcyjny Zachem w Polsce należący do Ciechu nie jest częścią transakcji. Firmy Ciech i BASF będą blisko współpracowały w celu ułatwienia efektywnego przeniesienia umów dostaw oraz usług wsparcia dla klientów TDI firmy Ciech.

- Ta akwizycja podkreśla nasze silne zaangażowanie w rynki TDI w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz na całym świecie - mówi Raimar Jahn, szef działu poliuretanów firmy BASF. - Cieszymy się z ustanowienia bliskiego partnerstwa z klientami firmy Ciech. Nasze silne zaangażowanie w biznes TDI ilustruje również budowa największego na świecie zintegrowanego zakładu produkcyjnego TDI w Ludwigshafen.

- Dzięki tej transakcji BASF wzmacnia swoją pozycję w Polsce, która jest postrzegana jako strategicznie istotny rynek w Europie - dodaje Dirk Elvermann, prezes BASF Polska.

TDI jest kluczowym składnikiem dla przemysłu poliuretanowego. Jest w znacznym stopniu używany w sektorze meblarskim oraz w przemyśle motoryzacyjnym.

BASF jest wiodącym dostawcą podstawowych produktów dla poliuretanów i zarządza zakładami produkcyjnymi TDI w amerykańskim Geismar, koreańskim Yeosu, chińskim Caojing i niemieckim Schwarzheide. Od 2014 r. posiadał będzie też zakład w Ludwigshafen w Niemczech.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska
brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska